Modificació del règim de permisos i vacances
 


 
Amb la publicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol, s’ha modificat el règim de permisos i vacances del personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En relació amb els funcionaris públics, l’article 8 del RDL ha modificat els articles 48 i 50 de la llei 7/2007 (EBEP) i ha eliminat la competència de les administracions públiques per regular els permisos dels seus funcionaris de manera que la nova regulació de caràcter bàsic esdevé d’obligada aplicació al personal funcionari de totes les AAPP.

Això ha motivat que el Departament, amb data de 28 de novembre, publiqués una nota d’actualització de la regulació dels permisos i de les reduccions de jornada que ha implicat, a la pràctica, algunes novetats que milloren el que hi havia. Aquesta nova actualització la tenim penjada aquí: http://portal-ccoo.blogspot.com/2012/11/permisos-i-reduccions-de-jornada.html i, el que hi havia abans, per si voleu comparar, també ho tenim penjat aquí: http://portal-ccoo.blogspot.com/2012/10/permisos.html

  • Millora el permís per mort , accident o malaltia greu d’un familiar de primer grau: disposem d’1 dia més de permís que abans.
  • Millora l’edat del fill/a que dóna dret al permís de lactància: abans arribava fins als 9 mesos i ara arriba fins als 12.
  • Novetat: En el cas d’un naixement de fill/a prematur que hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el funcionari té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores. Ara bé, hi ha dues modalitats: sense reducció salarial (ho concedeix el director) i amb la corresponent disminució de les retribucions (ho concedeixen els SSTT). No aclareix en quins casos et pots acollir a un o a l’altre. La redacció donada per funció pública en el seu moment es refereix al primer cas només per absències de caràcter puntual.
  • Quant a les reduccions de jornada, s’incorpora la reducció per tenir cura d’un fill o filla menor de 12 anys (reducció d’1/3 o d’1/2 amb reducció de retribucions) i la reducció de jornada fins al 50% sense reducció salarial per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greu, de durada màxima d’un mes. 
  • També es desenvolupa la compactació del primer any de la reducció d’1/3 o d’1/2 en jornades consecutives senceres per cura de fill menor de sis anys.
Modificació del règim de permisos i vacances Modificació del règim de permisos i vacances Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de desembre 19, 2012 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.