Calendari escolar curs 2013-2014: Mínimes novetats en la proposta del DepartamentLa proposta de calendari presentada pel Departament en Mesa Sectorial fixa la represa d’activitats dels centres educatius i del professorat pel dia 2 de setembre de 2013 i el cessament d’activitats no abans del 30 de juny de 2014

CALENDARI

·         Primària:  les classes començaran el dia 12 de setembre
·        Secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i curs de formació específic per l’accés: començaran el dia 16 de setembre. El 13 de setembre es podrà fer la presentació del curs.
·   Cicles de grau superior, curs de formació per l’accés, ensenyaments de règim especial i els centres i aules de formació de persones adultes: començaran no abans del 19 de setembre

HORARI

CCOO demana s’autoritzi la jornada continua   dels centres de primària que presenten un projecte aprovat pel Consell Escolar i consensuat amb la comunitat educativa de cada centre.

Els horaris de tots els centres continuen exactament en els mateixos termes que tenien el curs 2012-2013.

Tant sols pel que fa al transport escolar s’inclou la següent novetat:

“6.3 Els centres que comparteixin la mateixa línia de transport es posaran d’acord en l’elecció dels mateixos dies de lliure disposició. En el cas que no s’assoleixi aquest acord, el/la director/a dels serveis territorials resoldrà els dies de lliure disposició d’aquests centres, atenent els motius que aporti cada centre.”

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

El Departament d’Ensenyament proposa que siguin 3 els dies de lliure disposició tant a primària que comença un dia abans el 12 de setembre i farà 176 dies lectius, com a la resta d’ensenyaments encara que comencen més tard.

CCOO demana que siguin 4 dies de lliure disposició a primària i 3 a secundària  per equiparar el total de dies lectius (175) de tots els centres.

MODIFICACIONS EXCEPCIONALS

CCOO demana siguin admeses les peticions de modificacions excepcionals que comporti un horari escolar en jornada continua, presentades pels centres de primària i secundària que consesuadament amb la comunitat educativa i amb la aprovació del Consell Escolar de Centre li facin arribar.

Calendari escolar curs 2013-2014: Mínimes novetats en la proposta del Departament Calendari escolar curs 2013-2014: Mínimes novetats en la proposta del Departament Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’abril 10, 2013 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.