INFOSALUT Nº 1: Resum del Plenari del Comitè de Seguretat i Salut de la Catalunya Central 6/6/2013

Avui iniciem un nou projecte, amb l'objectiu de donar als nostres afiliats i simpatitzants la informació, en matèria de salut, que recollim de les reunions amb l'administració del Comitè de Seguretat i Salut de la Catalunya Central.
Desitgem que sigui del vostre interès.
 INFOSALUT Nº 1
El  passat dia 6 de juny es va reunir el Plenari del Comitè de Seguretat i Salut, integrat a parts iguals, per representats de l’administració i dels sindicats. Els representants dels treballadors i treballadores constituïm la part social del Comitè.
Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior es va parlar de les adaptacions de llocs de treball. Per sol·licitar una adaptació es segueix, des del  SPR (Servei de Prevenció de Riscos), el següent protocol:
1.   Atenció telefònica o bé presencial a la persona sol·licitant , on se li explica que ha d’emplenar un document que trobarà a la Intranet, al servei d’atenció al personal.
2.   Se li envia la sol·licitud amb un qüestionari  per correu electrònic.
3.    A partir de la informació generada en aquests documents es veu la necessitat d’anar a investigar el lloc de treball al centre de treball.
4.   La persona sol·licitant es deriva a Granollers o al Vallès Occidental per tal de que sigui visitada per la metgessa de medicina del treball ( no tenim metge al nostre SSTT). 
Segons sigui o no sigui necessari s’avalua el centre de treball.
La persona es convocada, visitada i posteriorment la metgessa envia un informe al SPR.
5.   El SPR està en condicions d’establir les mesures pertinents que     poden ser de tipus organitzatiu( canvi d’horari de treball, adequació de grups,...,d’implementació de mesures ergonòmiques, aportació de micròfons, mesures de canvi d’especialitat o de centre,...
6.   El tema distància del centre de treball de la persona sol·licitant al centre de treball no es preveu però es contempla pel funcionariat de carrera. A les persones interines només se’ls aplica adaptacions als llocs de treball.

El següent punt de l’ordre del dia va ser el Risc per l’embaràs.
Si la treballadora és de MUFACE el SPR sap que ha sol·licitat baixa de risc per embaràs perquè ha marcat aquesta casella en el parte de baixa. El SPR actua tot avaluant el lloc de treball i enviant a la treballadora a ser visitada per la metgessa que ha de considerar que la treballadora és NO Apta per aquest lloc de treball.
A partir d’aquí s’estableixen mesures organitzatives o de modificació de procediments.
Si no es poden fer aquestes mesures, es declara que aquell lloc té risc per l’embaràs i se li concedeixen 3 mesos de baixa a la sol·licitant.
Si la treballadora és de l’ASEPEYO, quan s’inicia el protocol, el metge de la treballadora ha de fer un escrit conforme ella no té cap problema de salut, però que el problema pot estar relacionat amb el seu lloc de treball. Posteriorment ella ha de portar aquest informe a l’ASEPEYO i explicar-lo. Llavors es segueix el mateix protocol que en el cas MUFACE. En comptes de la baixa se li aplica una suspensió de contracte, però cobra de l’ASEPEYO el 100 % de les retribucions.

Informacions sobre els exàmens de salut
Aquest any 2013 al SSTT Central no hi haurà oferta, tot i que falten per visitar el professorat del Berguedà i Solsonès.

Incapacitats temporals
El 25 de maig es va enviar una carta als centres explicant com quedava el tema després de la instrucció 1/2013. S’amplien els supòsits de cobrament de la baixa al 100% des del primer dia quan hi ha hospitalització, problemes oncològics i intervenció amb necessitat de repòs posterior, amb efectes retroactius del 15 d’octubre del 2012.Per sol·licitar la devolució dels diners descomptats de la nòmina per l’administració es pot fer la sol·licitud en paper ordinari o en la sol·licitud general exposo...i sol·licito..., però sempre abans del 22 de juny del 2013.
Precs i preguntes
Es parla de la necessitat de fer incidències laborals d’afonia o de mals gestos, quan la persona treballadora es queda sense veu al lloc de treball o bé fa un mal gest que en calent li permet continuar la seva activitat laboral, però que en fred pot derivar en una contractura. D’aquesta manera si la persona treballadora posteriorment ha de sol·licitar una baixa per aquests motius tindrà consideració d’accident laboral i cobrarà al 100% des del primer dia.

INFOSALUT Nº 1: Resum del Plenari del Comitè de Seguretat i Salut de la Catalunya Central 6/6/2013 INFOSALUT Nº 1: Resum del Plenari del Comitè de Seguretat i Salut de la Catalunya Central 6/6/2013 Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juny 11, 2013 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.