Substitucions de difícil provisió (no telemàtiques) (curs 2013/14)
Places de difícil cobertura i procediment d'urgència...

Et recomanem que consultis sovint els enllaços de les substitucions de difícil provisió (i amb caràcter general els dies posteriors als nomenaments telemàtics) 


  • D'acord amb el criteri 6.2 per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, excepcionalment, per a determinades adjudicacions molt específiques i després de constatar la dificultat de cobrir-les, atès que no hi ha persones candidates o les que hi ha no les han acceptat en dos actes de nomenaments telemàtics, els serveis territorials procediran a realitzar l'adjudicació per difícil cobertura

  • També d'acord amb el procediment d'urgència establert en el criteri 6.3 per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, quan amb posterioritat a l'acte telemàtic, el candidat a qui s'ha adjudicat una substitució no pugui o no vulgui incorporar-se a la destinació, es podrà designar un nou candidat, respectant en tot cas l'ordre en borsa.

S'adjudicaran manualment i la sol·licitud es farà segons s'indica al web dels diferents serveis territorials

CATALUNYA CENTRAL:

Interinitats i substitucions de difícil provisió de PRIMÀRIA (no telemàtiques)

Interinitats i substitucions de difícil cobertura de SECUNDÀRIA (no telemàtiques)


Requisits, termini i procediment (exemple...)

  • Cal estar inscrit a la borsa de treball i sense nomenament vigent.
  • Els llocs a cobrir per aquest sistema es publicaran al Web a les 9 del matí, i les persones interessades s'hi podran inscriure entre les 9 i les 13h, sempre que puguin acreditar el perfil demanat.
  • L'aplicatiu permet la sol·licitud de més d'un lloc de treball i la priorització d'aquests en funció de l'interès del candidat.
  • El lloc s'adjudicarà a l'aspirant que ho sol·liciti atenent als criteris següents: El Servei Territorial marcat com a preferent, el col·lectiu al que pertany i el número de barem, d'acord amb la base 6 de les instruccions de gestió de la borsa.
  • Per determinats llocs de treball que requereixin un perfil molt específic es requerirà entrevista prèvia. En aquest supòsit un cop ordenats els aspirants es convocarà els 3 primers candidats. Un cop celebrades les entrevistes s'escullirà el candidat que més s'ajusti al perfil demanat, si cap no s'ajustés a la demanda, es convocaran 3 candidats més i axí successivament fins a cobrir el lloc de treball.
  • Amb caràcter general totes les substitucions de difícil cobertura que s'adjudiquin són irrenunciables, donat que s'han sol·licitat expressament.
Substitucions de difícil provisió (no telemàtiques) (curs 2013/14) Substitucions de difícil provisió (no telemàtiques) (curs 2013/14) Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de setembre 19, 2013 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.