Informació del requisit de formació pedagògica per formar part de la Borsa
Hem rebut algunes consultes sobre aquest tema. Us expliquem a grans trets:El Departament exigeix al personal interí i substitut l'acreditació del MÀSTER o la formació pedagògica equivalent abans del 31 d'agost del 2013 , sempre que es tingui una titulació universitària que permeti realitzar aquest màster. (Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre)

Ara bé, per gent que té una titulació que permet fer docència però que no  li permet accedir al Màster, s'ha regulat una nova CERTIFICACIÓ (el nom complert de la qual és "formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per aquelles persones que, estan en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster").


Per mantenir-se a la Borsa si no pots accedir al màster cal  : (Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny):

- Tenir la CERTIFICACIÓ oficial en data 1 de setembre 2015.

- Haver impartit abans de 1 de setembre de 2014 docència durant:

1.     12 mesos continus o discontinus en centres públics o privats.

2.     2 cursos acadèmics complerts

3.     2 cicles d'ensenyaments esportiu

La inscripció a aquesta CERTIFICACIÓ està regulada per la RESOLUCIÓ ENS/1831/2013, de 26 d'agost.

La formació pedagògica equivalent al màster en formació de la resta de professorat (és a dir, que té la titulació universitària requisit per accedir al màster universitari) és la següent:

  • Màster en Formació pedagògica (requisit per inscriure's B1 d'una llengua estrangera).
  • CAP, CQP, títol d'especialització didàctica, títol de mestre, diplomatura de professorat d'EGB -> Obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009.
  • 12 mesos d'experiència impartida al cos de secundària ( abans de l'1 de setembre de 2009 ).
  • Titulació que inclogui formació pedagògica i didàctica  ( Obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009 ).
  •  Llicenciatura de pedagogia.
  • Llicenciatura de psicopedagogia.
  • Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació).
  • Títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general).
  • Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Podeu trobar més informació a l'Institut Obert de Catalunya:
http://ioc.xtec.cat/educacio/formacio-pedagogica-i-didactica

Informació del requisit de formació pedagògica per formar part de la Borsa Informació del requisit de formació pedagògica per formar part de la Borsa Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’octubre 16, 2013 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.