MECD: projectes de reial decret de currículum bàsic (primària, ESO i batxillerat)


El MECD comença el desplegament curricular de la LOMCE...

Font: web del MECD

Projecte de reial decret pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Primària, de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat

Informació pública

Projecte de reial decret pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Primària, de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat

Resum del projecte de reial decret

Aquest Reial decret regula el currículum bàsic de l'Educació Primària, de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, després de la modificació de l'organització i elements curriculars d'aquests ensenyaments realitzada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa.
En Educació Primària, en Educació Secundària Obligatòria i en Batxillerat les assignatures s'agruparan en tres blocs: d'assignatures troncals, d'assignatures específiques, i d'assignatures de lliure configuració autonòmica. La seqüenciació s'ha considerat de forma conjunta, de manera que hi hagi una continuïtat en el currículum bàsic d'aquelles assignatures que s'imparteixen al llarg de les tres etapes.
Es proposen nous enfocaments en l'aprenentatge i avaluació, no dirigits a la quantitat del que memoritzat sinó a allò que l'alumne assimila i és capaç de fer, sobretot pel que fa a les competències bàsiques: comunicació lingüística, i competències STEM oa matemàtiques, ciència i tecnologia i enginyeria, que es consideren prioritàries de cara al desenvolupament dels alumnes ia la seva capacitat de desenvolupar-se en el món del coneixement i la tecnologia, però sense oblidar la resta de competències de l'aprenentatge permanent.
Es garanteixen uns continguts mínims en el currículum bàsic d'aquelles assignatures que han de ser comuns a tots els alumnes, que s'inclouen en el bloc d'assignatures troncals. El bloc d'assignatures específiques permet una major autonomia a l'hora de fixar el currículum de les assignatures, així com per a conformar la seva oferta. El loque d'assignatures de lliure configuració autonòmica suposa el major nivell d'autonomia, en què les administracions educatives i, si escau els centres poden oferir assignatures de disseny propi. Aquesta distribució no obeeix a la importància o caràcter instrumental o fonamental de les assignatures, sinó a la distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes, d'acord amb la Constitució espanyola.
TEMES RELACIONATS

MECD: projectes de reial decret de currículum bàsic (primària, ESO i batxillerat) MECD: projectes de reial decret de currículum bàsic (primària, ESO i batxillerat) Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de desembre 13, 2013 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.