Auditories Pedagògiques: per què i per qui ?


--> -->Davant de l’entrada en funcionament de les auditories pedagògiques que la consellera d’Educació, Irene Rigau, ha posat en marxa aquest trimestre, volem fer palès que:
CCOO pensem que el que realment necessita el sistema educatiu català és inversió. La despesa per alumne i any ha passat de 4.200€ l’any 2010 a 3.200€ el 2014. Cal despesa laboral en aspectes com:· Substitucions del personal docent des del primer dia.

· Augment de personal docent i del personal de suport (vetlladores, auxiliars d’educació especial…)

· Reequilibri de la matrícula durant el curs.

· Retribució i dedicació al 100% del personal interí i substitut.

· Disminució de les ràtiosI també despesa social com ara:· Beques menjador.

· Ajuts per l’estudi.

· Ajuts per material escolar.

· Beques per alumnes amb NEE.CCOO creiem que no cal fer auditories ni cal pressionar el personal docent en aquest moments; les Inspeccions tenen recaptades suficients informacions com per prendre decisions conjuntament amb els centres educatius:Sistema d’indicadors de centres (es recullen resultats d’avaluacions, proves externes i índex de mobilitat de l’alumnat i del professorat, alumnes matriculats segons el seu origen, religió, les taxes d’absentisme escolar i del professorat).Quantificació dels recursos organitzatius i la seva disminució (humans, materials i econòmics )

· Plans anuals i memòries

· I observació directa de la vida diària dels centres.CCOO denunciem l’amenaça que aquestes auditories pedagògiques suposen en forma de conseqüències laborals per a un col·lectiu docent especialment compromès en la seva tasca. Aquest col·lectiu és el que millor coneix la realitat dels centres i són un exemple d’implicació en l’educació com a eina anivelladora i la millor manera de que tots els nois i noies del país tinguin les mateixes oportunitats.CCOO no tolerarem que el col·lectiu docent:

· Vegi perillar la seva estabilitat laboral.

· Pateixi un increment de l'ansietat i neguit dels centres

· Tingui la sensació de menyspreu i descrèdit.

· Se l’assenyali injustament sota el paraigües d'ajudar-los a la consecució de millors resultats i propiciar el transvasament de l’alumnat a l’escola concertada qüestionant la continuïtat dels centres.Si el que la consellera Rigau vol, com afirma en les seves declaracions, és reduir el fracàs escolar, el que ha de fer és deixar de banda invents com les auditories pedagògiques.


El Departament té l’obligació moral de mostrar confiança en els treballadors i treballadores de l’ensenyament, en la seva qualitat humana i professional i en el seu nivell de compromís i complicitat. Ha de dotar el sistema dels recursos econòmics enlloc de retallar-los anys rere any.
Auditories Pedagògiques: per què i per qui ? Auditories Pedagògiques: per què i per qui ? Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de febrer 26, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.