Professorat interí i substitut: Nomenaments d’estiu i modificació dades de la borsa


 DOCUMENT PROVISIONAL!!

 DOCUMENT PROVISIONAL!!

 Clica per baixar-te'l...

Calendari provisional de nomenaments d’estiu: terminis de presentació, sol·licituds i resolució. 
Professorat interí: del 21 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos. 
  • Propostes de les direccions: del 16 de juny al 30 de juny. 
  • Resolució Provisional: es publicarà al voltant del 15 juliol. 
  • Termini de reclamacions: 3 dies. 
  • Resolució definitiva: es publicarà  a finals de juliol. 
Qui ha de participar? 
 El professorat interí i substitut amb serveis prestats a la borsa pot participar voluntàriament. 
 El nomenament serà per a un any, fins a 31 d’agost de 2015. 
 El professorat que està a la borsa d’interins però no té serveis prestats no ha de presentar la sol·licitud però ha de manifestar la seva conformitat per a continuar formant part de la borsa 
durant el curs 2014-2015.

Calendari provisional de modificació de dades de la borsa 
Dia 21 de maig: s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament 
d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com a l'adreça 
http://www.gencat.cat/educacio (apartat borsa de treball de personal docent, consulta i actualització de dades), la llista provisional de totes les persones que en aquesta data formin part de la borsa de treball docent ordenada alfabèticament i per barem. 
Del dia 21 maig al 3 de juny: termini de reclamació del nou número d'ordre obtingut, mitjançant el model de reclamació que es trobarà a la web del Departament. 
Durant la primera quinzena del mes de juliol es publicarà la llista definitiva de la borsa de treball amb el número definitiu. 
 Del dia 21 maig al 3 de juny: es podran consultar i modificar dades personals, dades 
referents a les especialitats, als àmbits territorials per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes, així com la disponibilitat per a treballar en centres d'educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També es podran actualitzar les peticions dels llocs de treballs específics i dels centres amb característiques especials. 
Les persones que formen part de la borsa i no hagin treballat encara, hauran de manifestar la 
seva conformitat per continuar formant part durant el curs 2014-2015. Les que no manifestin la 
seva opció, formaran part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2014-2015, però no participaran en els actes de nomenaments fins que no donin la seva conformitat. 


Què cal saber? 
 Només es poden demanar especialitats que es tinguin reconegudes a la borsa de treball. 
No hi ha obligació de demanar totes les especialitats que es tenen reconegudes. 
En les dates de presentació de sol·licituds es podran modificar les dades de la 
borsa (de 21 de maig a 3 de juny)
 En la fase d’elecció, el professorat podrà fer constar en la sol·licitud fins a seixanta 
peticions de centres, municipis, zones o comarques. Poden ser de qualsevol servei 
territorial (de qualsevol lloc de Catalunya). 
En demanar un codi de localitat, comarca o zona s’inclou tot tipus de centre a excepció dels centres d’adults i aules d’adults i els centres d’adults a centres penitenciaris. 
 La fase d’elecció és farà per número d’ordre de la llista, exceptuant les propostes de 
continuïtat de les direccions dels centres, que hauran d’estar degudament motivades i els 
aspirants hauran de complir els requisits establerts: 
   - Tenir una experiència de 12 mesos a 31 d’agost. 
   - Gaudir d’una vacant i haver treballat en el centre 4 mesos. 
 Les adjudicacions de destinació seran a dedicació completa i de l’1 de setembre fins a 31 
d’agost. 
 Les direccions podran proposar interins, que estaven ocupant un ½ vacant el curs 2013-
2014 i que el curs següent la vacant sigui la mateixa, per ocupar la ½ vacant, sempre i 
quant no hagi obtingut adjudicació a jornada sencera en les adjudicacions d’estiu (si 
es que hi ha participat) i si compleixen els requisits establerts: 
   - Tenir una experiència de 12 mesos a 31 d’agost. 
   - Gaudir d’una vacant i haver treballat en el centre 4 mesos. 


Temes relacionats 

Professorat interí i substitut: Nomenaments d’estiu i modificació dades de la borsa Professorat interí i substitut: Nomenaments d’estiu i modificació dades de la borsa Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’abril 30, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.