Salut Laboral: Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. Abril 2014


INFOsalut
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.
 

 Enllaç al full actualitat en pdf


Des de l'any 2010, existeix un “Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres iscriminacions a la feina”, aprovat per la Direcció General de Funció Pública, que el pot activar qualsevol treballador/a de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Amb l'actual Protocol d'Assetjament, els tècnics dels Serveis de Prevenció dels diferents Departaments, gairebé mai, han determinat l'existència d'Assetjament a l'Administració Pública.

Considerem que aquesta situació no s'ajusta a la realitat i que les persones Delegades de Prevenció, que representem els i les empleades públiques, hem de formar part activa del procés d'investigació, tal i com succeeix al Protocol d'Assetjament de l'Administració General de l'Estat.
Arran dels resultats obtinguts amb l'actual protocol, les organitzacions sindicals i la Sindicatura de Greuges van denunciar reiteradament aquesta situació, forçant a l'Administració a crear un grup de treball per elaborar un nou Protocol d'Assetjament, en el que hi participaven els diferents departaments, funció pública i els sindicats.
El 23 de gener de 2014, es va reunir la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals, formada per representants de l'Administració i dels treballadors/es públiques, a través dels seus sindicats: CCOO, IAC (USTEC), UGT i Metges de Catalunya. En aquesta reunió es va aprovar, amb l'únic vot en contra de CCOO, el nou “Protocol d'assetjament psicològic laboral i d'altres discriminacions a la feina”. La nostra organització sindical no va donar el vistiplau a aquest protocol perquè no permet la participació dels representants dels treballadors/es en la Comissió d'Investigació, la qual només està integrada per membres i/o personal tècnic de l'Administració.

Aquest protocol d'assetjament, no entrarà en vigor fins que no s'hagin aprovat els instruments tècnics per a la investigació dels presumptes casos d'assetjament. Els representants dels treballadors/es, unànimement, ens vam posicionar contraris a què s'hagi tancat el grup de treball d'aquest Protocol quan encara no s'han decidit quins seran els instruments per detectar o no els possibles casos d'assetjament, els quals es determinaran en un grup de treball del qual formem part les organitzacions sindicals.

Des de CCOO, ens comprometem a continuar defensant la salut dels treballadors i treballadores de l'Administració Pública i garantim la nostra feina, tant amb l'acompanyament i l'assessorament de les persones que estiguin patint un assetjament laboral, com amb la nostra intervenció en la Comissió de Seguiment del Protocol que es crearà al Departament d'Ensenyament.


Salut Laboral: Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. Abril 2014 Salut Laboral: Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. Abril 2014 Reviewed by Anònim on d’abril 04, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.