Nomenaments d'estiu 2014. Publicada la resolució al DOGC.RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2014 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. DOGC núm. 6615 (05/05/2014) (+)

Terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2014-2015.
Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
a) Personal funcionari de carrera: del 6 al 19 de maig de 2014.
b) Personal interí: del 21 de maig al 3 de juny de 2014.
c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 9 al 20 de juny de 2014, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 19 de maig, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.
Nomenaments d'estiu 2014. Publicada la resolució al DOGC. Nomenaments d'estiu 2014. Publicada la resolució al DOGC. Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de maig 05, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.