Personal docent funcionari. Resum resolució que regula les adjudicacions provisionals pel curs 2014-2015 (els nomenaments d’estiu 2014)


Personal docent funcionari. Resum resolució que regula les adjudicacions provisionals pel curs 2014/2015 (nomenaments d’estiu 2014) (PDF)
 Calendari i presentació de sol·licituds

 • Professorat interí: 21 de maig al 3 de juny ambdós inclosos. 
 • Professorat funcionari de carrera: del 6 al 19 de maig de 2014. 
 • Personal acollit a l’article 25 de la Llei de riscos laborals:  del 9 al 20 de juny de 2014, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
 • El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 19 de maig, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.
 • Propostes de les direccions dels centresdel 16 al 30 de juny. 
 • Resolució provisional: 9 de juliol. 
 • Reclamacions: 3 dies. 
 • Resolució definitiva:  Abans del 25 de juliol. 


 Les adjudicacions seran per un curs.

Quines són les novetats d’aquests nomenaments d’estiu? 


 • Les propostes de conformitat passen a ser de continuïtat. 
 • Els requisits per a la proposta de continuïtat dels interins han de ser 12 mesos d’experiència docent més 6 mesos de serveis prestats en el centre de continuïtat (sempre que hagi ocupat vacant). 
 • Les mitges vacants s’adjudicaran si hi ha proposta de continuïtat de la direcció, amb 
 • conformitat de la persona interessada, sempre que la mitja vacant continuï el curs 2014-2015 i s’hagi ocupat el mateix lloc com a interí a mitja dedicació un mínim de 6 mesos durant el curs 2013/2014 i es tinguin 12 mesos d’experiència docent. 
 • Es recupera la prioritat del professorat interí que tingui la condició legal de discapacitat en un grau igual o superior al 33% i una valoració del servei de prevenció amb proposta d’adaptació del lloc de treball a l’empara de l’art. 25 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 • El llocs de treball en centres o aules d’adults s’han de demanar explícitament. Els CAEPS es poden donar d’ofici. 
 • Els llocs específics per a l’ús i aplicació de les TIC només els poden demanar funcionaris. Els llocs d’atenció a la diversitat i els plurilingües els poden demanar funcionaris i interins. 
 • Els centres d’especial dificultat es faran públics a la web del Departament abans del 15 de maig. 

Participació obligatòria: 

Tot el professorat que no té plaça definitiva ni provisional a 1/9/2014: 
 • Professorat suprimit. 
 • Professorat que procedeix de l’estranger. 
 • Professorat que procedeix d’altres llocs de l’Administració. 
 • Professorat acollit a l’art. 25. 
 • Professorat excedent. 

Participació voluntària: 
 • Professorat definitiu que sol·licita comissió de serveis.
 • Professorat interí amb temps de serveis.


Temes relacionats 

Personal docent funcionari. Resum resolució que regula les adjudicacions provisionals pel curs 2014-2015 (els nomenaments d’estiu 2014) Personal docent funcionari. Resum resolució que regula les adjudicacions provisionals pel curs 2014-2015 (els nomenaments d’estiu 2014) Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de maig 06, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.