Professorat interí i substitut: Adjudicacions provisionals pel curs 2014-2015 (Nomenaments d’estiu 2014) i modificació dades de la borsa

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de maig al 3 de juny de 2014


Què cal que facis els  propers dies?:
-Participar a les adjudicacions provisonals
-Modificar les dades de la borsa
-Confirmació de continuar a la borsa

********************************************************************************


 • Personal interí

Es pot presentar una única sol·licitud de participació en un únic nivell educatiu (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de maig al 3 de juny de 2014

- Persones que estan treballant en un centre del DepartamentPortal de centres del Departament
- Persones que no estan en actiu en un centre del DepartamentAccés a la sol·licitud

 • Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals
La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament i/o Consorci d'Educació de Barcelona


Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de juny de 2014


 • Propostes de les direccions dels centres

La sol·licitud es realitza a l'espai "Propostes de destinacions provisionals de les direccions" del Portal del centre.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 al 27 de juny de 2014


     Aquí podreu seguir també la xerrada del proper 21 de maig:
    
    


Vídeo resum del procediment d'adjudicació provisional que us recomanem consulteu...:

INFORMACIÓ DEPARTAMENT (+)


Calendari de modificació de dades de la borsa 

Dia 21 de maig: s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament 
d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com a l'adreça 
http://www.gencat.cat/educacio (apartat borsa de treball de personal docent, consulta i actualització de dades), la llista provisional de totes les persones que en aquesta data formin part de la borsa de treball docent ordenada alfabèticament i per barem. 

Del dia 21 maig al 3 de juny: termini de reclamació del nou número d'ordre obtingut, mitjançant el model de reclamació que es trobarà a la web del Departament. 
Durant la primera quinzena del mes de juliol es publicarà la llista definitiva de la borsa de treball amb el número definitiu. 

Del dia 21 maig al 3 de juny: es podran consultar i modificar dades personals, dades 
referents a les especialitats, als àmbits territorials per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes, així com la disponibilitat per a treballar en centres d'educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També es podran actualitzar les peticions dels llocs de treballs específics i dels centres amb característiques especials. 

Les persones que formen part de la borsa i no hagin treballat encara, hauran de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part durant el curs 2014-2015. Les que no manifestin la seva opció, formaran part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2014-2015, però no participaran en els actes de nomenaments fins que no donin la seva conformitat. 


Què cal saber? 


 • Només es poden demanar especialitats que es tinguin reconegudes a la borsa de treball. 

 • No hi ha obligació de demanar totes les especialitats que es tenen reconegudes. 

 • En les dates de presentació de sol·licituds es podran modificar les dades de la borsa (de 21 de maig a 3 de juny)

 • En la fase d’elecció, el professorat podrà fer constar en la sol·licitud fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones o comarques. Poden ser de qualsevol servei territorial (de qualsevol lloc de Catalunya). 

 • En demanar un codi de localitat, comarca o zona s’inclou tot tipus de centre a excepció dels centres d’adults i aules d’adults i els centres d’adults a centres penitenciaris. 

 • La fase d’elecció és farà per número d’ordre de la llista, exceptuant les propostes de continuïtat de les direccions dels centres, que hauran d’estar degudament motivades. Els aspirants hauran de complir els requisits establerts: 

                       - Tenir una experiència de 12 mesos a 31 d’agost. 

                       - Gaudir d’una vacant i haver treballat en el centre 6 mesos.

 • Les adjudicacions de destinació seran a dedicació completa i de l’1 de setembre fins a 31 d’agost. 

 • Les direccions podran proposar interins, que estaven ocupant una ½ vacant el curs 2013-2014 i que el curs següent la vacant sigui la mateixa, per ocupar la ½ vacant, sempre i quan no hagi obtingut adjudicació a jornada sencera en les adjudicacions d’estiu (si es que hi ha participat) i si compleixen els requisits establerts: 

                      - Tenir una experiència de 12 mesos a 31 d’agost. 

                      - Gaudir d’una vacant i haver treballat en el centre 6 mesos. Temes relacionats 

 
Professorat interí i substitut: Adjudicacions provisionals pel curs 2014-2015 (Nomenaments d’estiu 2014) i modificació dades de la borsa Professorat interí i substitut: Adjudicacions provisionals pel curs 2014-2015 (Nomenaments d’estiu 2014) i modificació dades de la borsa Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de maig 23, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.