CCOO exigeix ​​l'obertura dels menjadors escolars durant l'estiu 19.6.14 Tema: menjador


Les onze mesures que proposa la Plataforma per l'Escola Pública

La Plataforma per l'Escola Pública exigeix ​​a les administracions educatives 11 mesures urgents.
Denuncia que "davant aquesta situació d'emergència les administracions segueixen reduint i fins i tot eliminant les beques de menjadors escolars que existien, tanquen menjadors escolars en els centres educatius públics, i dinamiten les ajudes a les famílies".
Docents, famílies i estudiants no estan disposats a romandre impassibles davant d'una situació que esquinça l'ànima: un de cada tres nens i nenes es troben en perill de pobresa al nostre país. Per això, han tornat a denunciar que "cada vegada hi ha més nens i nenes que passen fam a les aules, cosa que passa mentre intenten mantenir un nivell adequat d'implicació en els seus estudis, el que és bastant complicat en un escenari d'empobriment de la infància ".

Les organitzacions que formen part de la Marea Verda, entre les quals es troba CCOO, exigeixen a les administracions educatives (estatal, autonòmiques i locals) el següent:

1. Es recuperin les beques de menjador en totes les comunitats autònomes que les han perdut i s'incrementin totes les existents, així com que s'elimini la concurrència competitiva en les bases de totes les convocatòries, de manera que es concedeixin a totes les persones que compleixin els requisits que es fixin, evitant així que puguin no obtenir per motius basats en una insuficient dotació pressupostària.

2. S'implementi la dotació pressupostària suficient per atendre les necessitats de tots els menors en edat escolar, des dels zero fins als divuit anys, especialment d'aquells que tinguin problemes per cobrir una necessitat tan bàsica com és l'alimentació.

3. Es concedeixin de manera directa beques que cobreixin la totalitat del cost del menjador escolar a tot l'alumnat quan el pare, mare o tutor estigui a l'atur, o les famílies hagin estat desnonades o es troben en procés de ser-ho.

4. Es realitzin estudis de la situació actual en els menjadors escolars de les diferents comunitats autònomes, i sobre les beques que encara existeixen i els comensals que usen aquest servei.

5. Es tornin a obrir tots els menjadors escolars que estiguin tancats, comptant per a això amb personal públic.

6. Es garanteixi que l'alumnat d'ESO pugui fer ús dels menjadors de les escoles de Primària propers al seu centre educatiu o al seu domicili, mentre que no hi hagi menjador en el seu propi centre.

7. Es demani a les institucions europees que enviïn observadors internacionals perquè calibrin les necessitats alimentàries de la població espanyola i que destinin els fons de cohesió social a solucionar aquesta situació.

8. Es s'iniciï un debat sobre la necessitat d'un canvi legislatiu i pressupostari que consideri la nutrició com a part fonamental del procés educatiu, de manera que tot l'alumnat pugui menjar en els centres educatius i tingui així cobertes les seves necessitats alimentàries.

9. Es posin en marxa actuacions que solucionin el fet que moltes famílies no sol·licitin ajuts públics, entre elles les de menjador i llibres de text, perquè les autoritats no coneguin la situació economico-social per la qual travessen per por de perdre la custòdia dels seus fills.

10. Es tramitin totes les iniciatives legislatives que estableixin els marcs normatius adequats perquè es pugui dur a terme tot l'anterior.

11. Es posin en marxa plans urgents i específics d'actuació perquè, des del mateix moment en què finalitzi l'actual curs escolar, es mantinguin oberts tots els menjadors escolars dels centres educatius, amb activitats lúdico-formatives per als menors d'edat que portin inserides en el cronograma diari, almenys, l'esmorzar i el dinar en aquests centres.

CCOO exigeix ​​l'obertura dels menjadors escolars durant l'estiu 19.6.14 Tema: menjador  CCOO exigeix ​​l'obertura dels menjadors escolars durant l'estiu 19.6.14     Tema: menjador Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juny 19, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.