Ja pots consultar la nòmina de juny !!! Amb la paga extra retallada !!!
Recordeu !!!

La paga extra la formen els complements: 

003 PAGA EXTRAORDINÀRIA ( Suma del sou base retallat (codi 001), triennis retallats (codi 002) i complement de destinació (codi 004) ) 

085 COMP. ADDICIONAL ESPECÍFIC ( Suma del complement específic general (codi 005), complement específic singular (codi 006) i complement específic per estadis (codi 008) )


I la retallada que ens aplica la Generalitat la formen els complements: 

005R DEDUCCIÓ COMP. ESPECÍFIC
085R DEDUCCIÓ. COMP. ESPEC. ADDICIONAL 

I si voleu saber si la part que us han retallat és la corrrecta, heu d'aplicar la següent fórmula:

(003 + 085 ) / 2 = 005R + 085R
Posterior
« Prev Post
Anterior
Next Post »