Empleats públics: Ens tornen a robar una paga!

Ens tornen a robar una paga
El 50% al juny i el 50% al desembre


En aplicació de l’Acord de Govern 19/2013, de 26 de febrer, el 50% de la retallada s’aplica a la paga del juny de 2014, i l’altre, a la del desembre de 2014.

A la nòmina de juny consta la quantitat teòrica corresponent a la paga extra de juny (codi 003) i el complement específic addicional (codi 085).
La retallada, hi figura en dos conceptes:


005R (deducció de complement específic) i 085R (deducció de complement específic addicional).


La suma de les dues deduccions ha de coincidir amb la meitat de la suma de 003 i 085.

(003 + 085 ) / 2 = 005R + 085R
Com es calcula la paga extra?

La paga extra és la suma dels conceptes amb codi 003 (paga extraordinària) i 085 (complement addicional específic).


  • 003 Paga extraordinària: és la suma de sou base paga extra + triennis paga extra + complement de destinació.
  • 085 Complement addicional específic: és la suma de complement específic general (codi 005) + complement específic singular (codi 006) + complement específic per estadis (codi 008).
El sou base de la paga extra i triennis són diferents als corresponents a les nòmines de cada mes:


Sou base paga extra retallat:

  • mestres:        699,38 €
  • secundària:   684,36 €


  • Triennis paga extra mestres, PTFP (grup A2, abans grup B): 25,35 €
  • Triennis paga extra secundària (grup A1, abans grup A):          26,31 €


Retribucions mensuals: sou base + compl. destinació + compl. específic general + triennis + estadis + compl. específic singular (tutoria, càrrecs coordinació, càrrecs directius).
·         MENTRE A NOSALTRES DURANTS 3 ANYS ENS TREUEN UNA PAGA:


CiU vota en contra de retallar les dietes als alts càrrecs per assistència a òrgans col·legiats, com, per exemple, a consells d’administració. La mesura s’aplicarà de manera temporal fins que els funcionaris recuperin la seva paga. Aquesta proposta de resolució es va aprovar, amb l’únic vot en contra de Convergència i Unió.

CCOO
Temes relacionats:

FULLS RETRIBUCIONS:

ATENCIÓ: els estadis NO són automàtics...

Cal recordar que, segons la nova normativa, es comença a cobrar l'estadi quan se sol·licita, UNA VEGADA ES COMPLEIXEN LES CONDICIONS. Cal demanar-los per a cobrar-los, i si se'ns oblida presentar la sol·licitud i passen un mesos, aquestos ja no els cobrarem...


CCOO
Empleats públics: Ens tornen a robar una paga!  Empleats públics: Ens tornen a robar una paga! Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juliol 01, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.