Absències per motius de salut: normativa i alguns casos pràcticsABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT
Quines són? Les produïdes durant la jornada de treball o abans del seu inici; és a dir, quan et trobes malament i truques a la feina per dir que no aniràs a treballar o quan vas a treballar i durant la jornada et trobes malament i optes per marxar a casa o anar al metge.
Quina és la durada màxima? 3 dies consecutius.
Com es justifiquen ? Amb:
·      Justificació de presència mèdica.
·      Document acreditatiu d’atenció mèdica.
·      Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdic.
Quan haig de presentar la justificació?  I a qui? El dia de la reincorporació al director/a del centre.
Tenen descompte econòmic ? Si, un descompte de 50% de les retribucions, excepte:
·      Les primeres 30 hores en un mateix curs escolar ( en cas de reducció de jornada o contracte temporal el temps es reduirà proporcionalment ).
·      Les absències derivades de malalties cròniques degudament justificades.
Com puc saber el meu saldo d’hores ? Atri – Gestió del temps – Expedient d’absentismes – Gestions – Professorat – Expedients – Consulta – Cal omplir els paràmetres demanats i clicar a consulta; la pantalla et mostrarà el resultat de la recerca i el saldo d’hores.

Les absències per assistència a consulta mèdica ( visita programada, sempre que no sigui possible fora de l’horari de treball ), per concessió de llicència o permís, per encàrrec de serveis o per motius de formació no s’inclouen dins la borsa de 30 hores i no suposen cap descompte econòmic.

 
Alguns casos pràctics:

Tinc hora amb el meu metge de capçalera, especialista, etc.; em descomptaran hores de les 30 ?

NO, però la normativa indica que sempre que sigui possible s’haurà de concertar l’hora fora de l'horari de treball; si no és possible, hauràs de fer servir la "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica" i marcar la casella on diu Que no m’ha estat possible concertar l’assistència a consulta mèdica fora del meu horari de treball. Adjunto, a aquesta declaració el justificant d’assistència a consulta mèdica” . El justificant d’assistència a consulta mèdica haurà de fer constar el nom i cognoms del pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica.Em trobo malament, truco per dir que no vaig a treballar i durant el dia vaig al metge; em descomptaran hores de les 30 ?

Si, en aquest cas, la visita al metge et pot servir documentalment per justificar l’absència però et descomptaran el dia de les 30 hores.Acompanyo al meu cònjuge, descendent o ascendent fins a segon grau al metge; em descomptaran hores de les 30 ?

No, aquesta situació forma part d’un “Permís de flexibilitat horària recuperable d’1 a 7 hores”. El temps que faltis l’hauràs de recuperar en el termini d’un mes a partir del dia que gaudeixes del permís.


Si teniu algun dubte sobre algun altre cas pràctic, tan sols m’ho heu de demanar.
Absències per motius de salut: normativa i alguns casos pràctics Absències per motius de salut: normativa i alguns casos pràctics Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de setembre 18, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.