ACORD GOV/119/2014, de 26 d'agost, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.La previsió de la demanda d’escolarització aconsella revisar, en determinats municipis, l’oferta de places escolars públiques per tal de possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives;
Vist que l’article 131.2 c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a la creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics;
Vist que l’article 74.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, atribueix al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educatius públics;
Vist que l’article 75.1.c) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que correspon als centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació infantil i l’educació primària la denominació genèrica escola;
Vist que l'article 75.1.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que correspon als centres públics que imparteixen ensenyaments d’educació secundària la denominació genèrica institut;
Vist que l’article 81.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa que l’alumnat amb necessitats educatives especials que no puguin ser atesos en centres ordinaris s’han d’escolaritzar en centres d’educació especial i que el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials, ordena l’atenció educativa a aquest alumnat i estableix els requisits mínims per a aquests centres;
Vist el que disposen la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults, i el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d’adults;
Vist el que disposa l’article 32.1 d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta de la consellera d’Ensenyament, el Govern
Acorda:
-1 Crear el centre d’educació especial que es detalla a l’annex 1, les escoles que es detallen a l’annex 2, els instituts que es detallen a l’annex 3 i els centres de formació de persones adultes que es detallen a l’annex 4, amb efectes de l’inici del curs escolar 2014-2015.
-2 Suprimir les escoles que es detallen a l’annex 5, amb efectes de la fi del curs escolar 2012-2013.
-3 Suprimir les escoles que es detallen a l’annex 6, amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014.
-4 Suprimir els instituts que es detallen a l’annex 7, amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014.
-5 El que disposa aquest acord s’inscriurà al Registre de centres.
-6 Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 26 d’agost de 2014
Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern
Annex 1
Creació d’un Centre d’educació especial
Serveis Territorials a Tarragona
Comarca: Baix Camp
Municipi: Reus
Codi: 43012769
Denominació: Centre d’Educació Especial de Reus
Ubicació: Carrer Figueres, s/n
Annex 2
Creació d’Escoles
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Prat de Llobregat
Codi: 08074483
Denominació: Escola Prat de Llobregat 1
Ubicació: Avinguda Tibidabo, s/n
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Comarca: Maresme
Municipi: Dosrius
Codi: 08074380
Denominació: Escola Castell de Dosrius
Ubicació: Carrer Salvador Dalí, s/n
Per fusió de l'escola del Pi, codi 08016835 i de l'escola Encarnació Fonoll, codi 08064763, ambdues de Dosrius, les quals resten suprimides amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014.
Serveis Territorials a Tarragona
Comarca: Baix Camp
Municipi: Mont-roig del Camp
Codi: 43012095
Denominació: Escola Joan Miró
Ubicació: Avinguda de Cadis, s/n
Per transformació de l'institut escola Joan Miró, codi 43012095, Mont-roig del Camp.
Annex 3
Creació d’Instituts
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Sant Andreu de la Barca
Codi: 08064921
Denominació: Institut Nou de Sant Andreu de la Barca
Ubicació: Avinguda Bonaventura Pedemonte, 2
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Comarca: Alt Penedès
Municipi: Vilafranca del Penedès
Codi: 08064970
Denominació: Institut Nou de Vilafranca del Penedès
Ubicació: Avinguda Europa, s/n
Serveis Territorials a Girona
Comarca: Gironès
Municipi: Bescanó
Codi: 17009783
Denominació: Institut La Miquela
Ubicació: Carrer Salvador Dalí, 2
Per transformació de la secció d'institut La Miquela, codi 17009783, Bescanó.
Comarca: Gironès
Municipi: Girona
Codi: 17010414
Denominació: Institut Nou de Girona
Ubicació: Carrer Doctor Antic Roca, 38
Comarca: Gironès
Municipi: Sant Gregori
Codi: 17010189
Denominació: Institut Nou de Sant Gregori
Ubicació: Plaça Rafel Masó, s/n
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Cardedeu
Codi: 08062729
Denominació: Institut Pla Marcell
Ubicació: Carrer Ramón i Cajal, 58
Per transformació de la secció d'institut Pla Marcell, codi 08062729, Cardedeu.
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Sabadell
Codi: 08074410
Denominació: Institut La Serra
Ubicació: Carrer Can Bordoll, 92-94
Annex 4
Creació de Centres de formació de persones adultes
Consorci d’Educació de Barcelona
Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona
Codi: 08061956
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Prosperitat
Ubicació: Carrer Joaquim Valls, 82
Per transformació de l'aula de formació d'adults Prosperitat, Barcelona.
Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona
Codi: 08062262
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Martinet de Nit
Ubicació: Rambla del Poblenou, 128-130
Per transformació de l'aula de formació d'adults Martinet de Nit, Barcelona.
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Comarca: Barcelonès
Municipi: Badalona
Codi: 08060216
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Morera Pomar
Ubicació: Carrer de Pineda, s/n
Per transformació de l'aula de formació d'adults Morera Pomar, Badalona
Serveis Territorials a la Catalunya Central
Comarca: Berguedà
Municipi: Berga
Codi: 08061971
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Berga
Ubicació: Camí de Pedret, 2
Per transformació de l'aula de formació d'adults Berga. Berga
Serveis Territorials a Girona
Comarca: Gironès
Municipi: Girona
Codi: 17010441
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Nou Girona
Ubicació: Carrer Narcís Xifra i Masmitjà, 43
Creació per desglossament del Centre de formació d'adults Girona, Girona.
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Comarca: Maresme
Municipi: Premià de Mar
Codi: 08060265
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Premià de Mar
Ubicació: Carrer Torras i Bages, 16
Per transformació de l'aula de formació d'adults Premià de Mar, Premià de Mar
Serveis Territorials a Tarragona
Comarca: Baix Penedès
Municipi: El Vendrell
Codi: 43010062
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes El Vendrell
Ubicació: Avinguda de les Escoles, 19
Per transformació de l'aula de formació d'adults El Vendrell, Vendrell.
Annex 5
Supressió d’escoles amb efectes de la fi del curs escolar 2012-2013
Serveis Territorials a Lleida
Comarca: Garrigues
Municipi: Els Omellons
Codi: 25003445
Denominació: Escola Josep Güell - ZER Pedrera
Ubicació: Carrer Afores, s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Joan XXIII, codi 25001141, Les Borges Blanques.
Comarca: Garrigues
Municipi: Els Torms
Codi: 25004619
Denominació: Escola Joan Benet i Petit - ZER Garrigues Altes
Ubicació: Carrer Prat de la Riba , s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes, codi 25001916, Juncosa.
Comarca: Val d'Aran
Municipi: Vielha e Mijaran
Codi: 25004899
Denominació: Escola Eth Roser - ZER Val d'Aran
Ubicació: Carrer de Sant Martí, s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Garona, codi 25004929, Vielha e Mijaran.
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Terrassa
Codi: 08068562
Denominació: Escola Can Motllor
Ubicació: Avinguda Vallès, 483
Supressió per integració en l'escola Roser Capdevila, codi 08066048, Terrassa.
Annex 6
Supressió d’escoles amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014
Consorci d’Educació de Barcelona
Municipi: Barcelona
Districte: Sant Andreu
Codi: 08002231
Denominació: Escola Rosa dels Vents
Ubicació: Carrer Açores, 1-3
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Congrés - Indians, codi 08066516, Barcelona.
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Prat de Llobregat
Codi: 08034977
Denominació: Escola Pompeu Fabra
Ubicació: Avinguda Tibidabo, s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Prat de Llobregat 1, codi 08074483, Prat de Llobregat.
Serveis Territorials a Girona
Comarca: Alt Empordà
Municipi: Santa Llogaia d'Àlguema
Codi: 17003690
Denominació: Escola Àlguema
Ubicació: Carrer Figueres, 5
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Sol i Vent, codi 17004190, Vilafant.
Serveis Territorials a Tarragona
Comarca: Tarragonès
Municipi: Torredembarra
Codi: 43010827
Denominació: Escola Mirades
Ubicació: Carrer Hort de l'Oca, 5-11
Per integració en l’escola Antoni Roig, codi 43003884, en l’escola Molí de Vent, codi 43006821 i en l’escola L'Antina, codi 43009242, totes elles de Torredembarra.
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Terrassa
Codi: 08029362
Denominació: Escola Germans Amat
Ubicació: Carrer Mallorca, 25
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran en l'escola Roc Alabern, codi 08067235, Terrassa.
Annex 7
Supressió d’instituts amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014
Consorci d’Educació de Barcelona
Municipi: Barcelona
Districte: Gràcia
Codi: 08052712
Denominació: Institut Pere Bosch i Gimpera
Ubicació: Carrer Torrent del Remei, s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'institut Secretari Coloma, codi 08047421, Barcelona.
ACORD GOV/119/2014, de 26 d'agost, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. ACORD GOV/119/2014, de 26 d'agost, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’agost 31, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.