Curs de formació.CURS ANGLÈS ON LINE (2a edició). Teleformació

Curs d’Anglès On line (2ª edició)
Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
CONEIXES EL “PLA PER A LA REDUCCIÓ DEL FRACÀS ESCOLAR 
A CATALUNYA 2012/18”?
SAPS EN QUINA MESURA AFECTA ALS PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ?
L’ANGLÈS, MÉS IMPORTANT QUE MAI A L’ESCOLA


Per tal de potenciar el domini de l’anglès entre l’alumnat dels centres docents i conforme amb el “Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018” és imprescindible que els docents que imparteixin qualsevol llengua estrangera tinguin el nivell de coneixement adequat i el domini funcional en aquesta matèria que, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL), correspon al Nivell B2 o superior per “Educació Infantil i Primària” i Nivell C1 o superior per “Educació Secundària”.

D’altra banda, el Govern ha aprovat el decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. Aquest decret preveu la figura del director de centre com a cap de tot el personal, que podrà proposar fins a un 50% de places específiques de docents. Entre aquestes places és previst que prenguin força aquelles per les quals caldrà tenir un nivell d’anglès adequat al marc europeu (Nivell B2) que permeti impartir una assignatura o part d’ella en aquesta llengua. 


DESTINATARIS:      Professionals de l'educació de tots els àmbits
LLOC:                       100% on line (basat en l'exclusiu mètode d'aprenentatge TELLMORE)

CALENDARI:          Del 14 d'octubre de 2014 al 10 d'abril de 2015 (6 mesos). Durant                                         aquest  període podràs accedir a l'entorn d'aprenentatge e-learning i                                     completar tots els nivells que vulguis, estimant una duració de 110 hores                                per cadascun dels 5 nivells disponibles.
NIVELLS DISPONIBLES: El curs inclou tots els nivells disponibles conforme el MCERL,                                                  des  d'A1 a C1
PREUS CURS ON LINE:
AFILIATS
NOUS AFILIATS
NO AFILIATS
275€
350€
450€


PREUS CLASSE CONVERSA ON LINE (OPCIONAL)
AFILIATS
NOUS AFILIATS
NO AFILIATS
85€
90€
90€ IMPARTEIX:     NETPARTNER amb el suport de TELLMEMORE

MÉS INFORMACIÓ DEL CURSTel.: 93 159 33 41 | e-mail: ccoo@netpartner.es   

COORDINA I ORGANITZAFEDERACIÓ D’EDUCACIÓ DE CCOO.
        Carmen Revelles | crevelles@sindicat.ccoo.cat
        Mercedes Periñán | mperinan@sindicat.ccoo.cat
INSCRIPCIONS:   Enviar complimentat el següent formulari d’inscripció.
MÉS IN
Curs de formació.CURS ANGLÈS ON LINE (2a edició). Teleformació Curs de formació.CURS ANGLÈS ON LINE (2a edició). Teleformació Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de setembre 11, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.