Resum de la Mesa sectorial d'educació pública


Resum 01/1415      Mesa sectorial 10.09.2014 

1.      Modificació del Decret 155/2010 de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent
Proposta unitària de tots els sindicats de la mesa sectorial :
L’aplicació de la LOMCE provoca que el decret 155/2010 sigui modificat bàsicament en 3 aspectes :
·         Constitució de les comissions de selecció amb un fort increment de la representació de l’administració
DECRET 155/2010
Nova redacció del decret
Administració
3
5
Famílies Consell escolar
3
2
Professors claustre
3
2
· 
  •     No considerar prioritaris, en el procés de selecció,  als candidats destinats al centre. 
  •   Suprimir el requisit d’estar prestant serveis en un centre públic, en algun dels ensenyaments del centre al qual s’opta, amb una antiguitat en aquest d’almenys un curs complet en publicar-se la convocatòria.
  •   Considerar la certificació acreditativa de haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva com a requisit i mèrit .

Els sindicats de la mesa creiem que aquestes modificacions no calen i per tant demanem ajornar aquestes modificacions.
L’Administració considera que si a la propera convocatòria continuen aplicant el Decret esmentat anteriorment,  el concurs de mèrits per cobrir vacants a les direccions podria ser impugnat ja que la LOMCE obliga a modificar-lo.
Els sindicats de la Mesa indiquen que aquestes vacants podríem oferir-se excepcionalment utilitzant dues vies :
·         Pròrroga dels mandats per un curs.
·         Nomenament amb caràcter extraordinari per un any, tal i com recull la LEC.
Els sindicats de la Mesa demanen les possibles vacants a cobrir (Primària i Secundària), tot i considerant que algunes direccions decideixen prorrogar el seu mandat. Amb aquesta informació  sabríem el grau real d’afectació
Amb la informació de les dades i el seu anàlisi ens remeten a una propera Mesa sectorial el proper dimecres 17 de setembre a les 11 hores, on continuarem parlant d’aquest punt de l’ordre del dia.


2.      Torn obert de paraules :
Totes les peticions ha estat unitàries

  • Desaparició de l’hora de tutoria a secundària dins de les 20 hores lectives. Es recuperarà?
  • Justificació d’absències per motius de salut. Com es justifiquen les malalties cròniques?  Es comprometen que els centres rebran instruccions clares i precises.
  • Substitucions de difícil cobertura a partir de setembre. Es demana que es continuï utilitzant el document pautat d’entrevista que es va fer servir durant el mes de juliol (proporcionat pel Departament) i que les entrevistes realitzades als docents siguin públiques.
  • Que els sindicats tinguin accés a tots els procediments d’adjudicacions de personal interí i substitut o bé se’ns enviï tota la informació. Demanen resposta per escrit i argumentada.
  • Demanem una Mesa sectorial per tractar la cobertura de totes les substitucions des del primer dia i al 100% de salari i dedicació.

Resum de la Mesa sectorial d'educació pública Resum de la Mesa sectorial d'educació pública Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de setembre 12, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.