Convocatòria de Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari

Dia: 15 d’octubre de 2014
Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

- Acta núm. 11/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2014

- Acta núm. 12/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de setembre de 2014

2.- Informació sobre la Resolució ENS/xxx/2014, de xxx, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

3.- Informació sobre la Resolució ENS/xxxx/2014, de xx de xx, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, i a les escoles d’art i superiors de disseny.


4.- Torn obert de paraules


Convocatòria de Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari  Convocatòria de Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’octubre 15, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.