La Generalitat esgarrapa al personal amb contractes de jornades reduïdes encara més!


La Generalitat esgarrapa al personal amb contractes de jornades reduïdes encara més!

Hem constatat que el Departament d’Ensenyament arrodoneix a la baixa el percentatge de jornada per calcular la retribució corresponent.

Per calcular el salari de les persones amb reducció de terç de jornada, en contra de la pròpia resolució vigent, aplica el  33% i no el 33,33%, o millor, la fracció 1/3.

Aquesta nova manera de calcular les retribucions suposen un clar perjudici als que ja pateixen fortes retallades.

I és un clar exemple d'anumerisme * de l'Administració, que es pot pot evitar l'error fent servir fraccions i la funció d'arrodoniment al final 

Com ens afecta a la nòmina...? 


Amb una retribució de 2000 €

  •   2000x0.33 =  660 €
  •   2000x0,3333 = 666,6 €

Es pot evitar fent servir fraccions..., i  s'arrodoneix el resultat:

  •   1/3 de 2000 = 2000/3 = 666,666 €...  arrodonit 666,67 €


Amb jornada de 2/3:   


  • 2000x0,66 = 1320 €
  • 2000x0,6666=1333,2 €

Es pot evitar fent servir fraccions..., i  s'arrodoneix el resultat:

  • 2/3 de 2000 = 2x2000/3 = 4000/3 = 1333,3333 arrodonit 1333,33 €
*Anumerisme  (innumeracy): la incapacitat de moltes persones "de manejar còmodament els conceptes fonamentals de nombre i atzar" (John Allen Paulos “El Hombre Anumérico”; ed. Tusquets, 1990)Posterior
« Prev Post
Anterior
Next Post »