Molt important: Sobre l'acreditació de la formació pedagógica i didàctica regulada a la LOE
La Llei Orgànica 2/2006 (LOE) estableix la necessitat que el professorat d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional compti amb una formació pedagògica com a requisit previ per a l'exercici de la docència, sent aquesta formació inicial regulada amb posterioritat, concretant-se en la exigència --per als titulats universitaris-- d'un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica regulada a la LOE i -per qui són no titulats universitaris-- en una titulació equivalent per a l'exercici de la docència

La Resolució, de 26 de juny de 2014, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015, respecte a la “formació pedagògica i didàctica” estableix:

“D’acord amb el que estableix l’Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, les persones que formen part de la borsa amb una titulació equivalent a efectes de docència per als ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista) que, per la seva titulació, no poden accedir als estudis de màster regulats per l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, hauran de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006 abans del 31 d’agost de 2015.”
El professorat afectat és aquell que no compleix amb el requisit de formació de màster o de formació pedagògica (tant PT com PS) i que no pugui acreditar 2 any d'experiència laboral previs a l'1 de setembre de 2014 (PT) i a l'1 d'octubre de 2009 (PS). 

A data d'avui el Departament d’Ensenyament no ha informat de quants professors tècnics interins  i substituts d'FP hi ha a Catalunya que no han pogut complir amb el requisit exigit  i que perdran la feina a partir de setembre.

Us demanem que feu difusió entre companys i professorat d'FP que conegueu i pugui estar afectat. Els hi podeu dir que contactin amb CCOO (educacio@ccoo.cat).  
A Andalusia entre professorat interí i substitut es veuen afectades més de 3500 persones.
 
CCOO ha demanat al Departament mesa sectorial extraordinària per tractar la situació.


Enllaços d’interès:

·         El PTFP i la seva formació pedagògica
http://educacio.ccoo.cat/2015/06/el-ptfp-i-la-seva-formacio-pedagogica.html

·         Formació pedagògica i didàctica o la formació equivalent: 

Molt important: Sobre l'acreditació de la formació pedagógica i didàctica regulada a la LOE Molt important: Sobre l'acreditació de la formació pedagógica i didàctica regulada a la LOE Reviewed by Anònim on de juny 09, 2015 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.