Resum mesa sectorial 21 gener

Resum mesa sectorial 21 gener

   El passat 21 de gener es va celebrar la Mesa Sectorial de personal docent no universitari. L’Administració va presentar la proposta de resolució de convocatòria de selecció de directors. CCOO va manifestar la seva posició en contra del decret de direccions en el qual s’empara aquesta resolució. Un dels aspectes importants del nostre posicionament és el desequilibri que es dóna en  la participació de la totalitat de la Comunitat Educativa enfront la majoria absoluta de l’Administració a l’hora de la constitució de la comissió avaluadora, acatant la LOMCE. 
Hem fet constar també:
-    
         Que existeix una instrucció de funció pública, respecte a la presentació del certificat negatiu d’antecedents penals, que diu que la persona que treballa a l’Administració  només hauria de presentar el model de declaració jurada annexa a la instrucció. El Departament respon que serà en el  moment que opti al càrrec que se li demanarà i que, segurament, l’Administració ja definirà en el seu moment com fer-ho.
-       Que el nomenament i la pressa de possessió en el càrrec de director/a no comporti la finalització automàtica de la llicència de reducció de jornada que l’aspirant estigui gaudint ja que vulnera els drets dels treballadors i treballadores. És una discriminacióen la carrera professional dels homes i les dones, especialment. Hem recordat que la Llei d’igualtat de l’home i la dona de Catalunya i les diferents directives europees protegeixen aquests drets.

Altres temes tractats:

CERTIFICAT NEGATIU D’ANTECEDENTS DE PENAL
(per l’accés a la borsa de treball docent)

El Departament informa de l’ampliació del termini per presentar el certificat anunciada fa uns dies (23 de març). CCOO Educació, tal com ho havíem expressat en l’anterior Mesa Sectorial, hem mostrat el nostre desacord amb la gestió del Departament i hem fet explícit de nou, el nostre posicionament. Enllaç del posicionament CCOO Educació.

És important que les persones que vulguin accedir a la borsa presentin un justificant conforme estan tramitant el certificat, justificant que al mateix temps els servirà per fer al·legacions si és necessari.

També ens han informat que el personal que ja treballa pel Departament (TEIS, educadores, etc...) no hauran de presentar el certificat, però sí un justificant o escrit que confirmi aquesta relació laboral amb el Departament i que donaran instruccions als diferents Serveis Territorials perquè així ho contemplin.

Barcelona, 21 de Gener de 2016

Notícies referents al Certificat negatiu d’antecedents penals:

via CCOO Educació Pública http://ift.tt/1Vkf06H
Resum mesa sectorial 21 gener Resum mesa sectorial 21 gener Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de gener 25, 2016 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.