Taules salarials 2016. Actualitzades

Taules salarials Ensenyament Públic Gener 2016

Sou base
Trienni
Complement destinació
Complement específic
Total mensual
(0 triennis)
Mestres PRI
968,57
35,12
478,09
564,25
2.010,91
PTFP- Mestres ESO
968,57
35,15
588,75
577,08
2.134,40
Professorat SEC
1.120,14
43,08
588,75
577,08
2.285,57
Catedràtics
1.120,14
43,08
705,19
629,17
2.454,50


COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS
1r estadi
2n estadi
3r estadi
4t estadi
5è estadi
Mes
102,97
109,37
124,01
134,29
117,54
Acumulat mes
104,00
213,37
337,38

471,67
589,21
Acumulat any
1.456,00
2.987,22
4.723,32
6.603,37
8.248,94

DESCOMPTES ( a la nòmina )
MUFACE
Drets Passius
Total Anual
GRUP A1
48,10
109,86
2.211,44
GRUP A2
37,86
86,46
1.740,48
Interins i substituts
Seguretat Social: 6,35% del total
Funcionaris a partir 2011
MUFACE + Seg. Social: 4,75%IMPORT DE LES PENSIONS ( en brut i 14 pagues )
Límit màxim de les pensions : 35.941,92€, 14 pagues de 2.567,28€ mensuals
HAVERS REGULADORS
GRUP A1
40.359,27€/any
2882,81€/mes
GRUP A2
31.763,76€/any
2.268,84€/mes

Complements de càrrecs unipersonals
Escoles d’educació infantil i primària. Centres específics d’Educació Especial. Zones Escolars Rurals. CFA-AFA (Adults)

Tipus de centre
CÀrrecs
Mensual
 Més de 33 mestres o 3 línies
E. Especial: Més de 10 mestres (Tipus E)

Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a respons. Addicionals
712,39
444,96
180,59
Entre 24 i 32 mestres o2 línies
E .Especial: Menys de 9 mestres (Tipus F)
Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a respons. Addicionals
672,95
421,90
168,92
Entre 20 i 23 mestres
(Tipus G)
Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a respons. Addicionals
579,11
383,11
148,56
Entre 10 i 19 mestres o 1 línia,
Zones Escolars Rurals i CFA més de 6 mestres (Tipus H)
Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a respons. Addicionals
488,82
346,99
114,44
Escoles d’estructura cíclica o de 4 a 9 mestres (Tipus I)
Direcció
Secretaria
341,19
232,86
Escoles d’estructura unitària o d’1 a 3 mestres, CFA 3 o menys mestres (Tipus J)
Direcció
246,68


Instituts d’Ensenyaments Secundaris, EOIs, EAPD

Tipus de centre
Càrrecs
Mensual
IES amb més de 31 grups
EOI i Escoles d'Art de més de 75 professors/es (Tipus A)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ Coord. Pedagògic/a
Coordinador/a respons. Addicionals
955,57
715,44
243,63
IES de 22 fins a 30 grups
EOI i Escoles d’Art de 50 a 74 professors/es (Tipus B)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ Coord. Pedagògic/a
Coordinador/a respons. Addicionals
830,87
628,90
217,37
IES de 12 fins 21 grups
EOI i Escoles d’Art de 30 a 49 professors/es (Tipus C)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ Coord. Pedagògic/a
Coordinador/a respons. Addicionals
711,57
542,37
191,09
IES i SES de fins 11 grups
EOI i Escoles d’Art de menys de 29 professors/es (Tipus D)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ Coord.. Pedagògic/a
Coordinacions
657,83
499,52
185,83Serveis educatius (1)
Mensual
Director/a ( 426,51€+ 385,19 € )
Responsable d’extensió CRP
Adjunt a director CREDA
Personal docent en llocs d’EAP, CRP, i CdA
Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals
Personal en centres de protecció de menors
811,70
580,52
435,02
385,19
360,33
360,36

(1)  Inclou l’increment per lloc de treball itinerant contemplat a l’Acord 17-11-2005 i increment fons addicionals del 0,3% de l’any 2007.

Complements específics singulars de Coordinacions

ELICS (primària i secundària)
250,93
Coordinació (informàtica, riscos laborals ) (primària i secundària )
75,51
Coordinació cicle, C. lingüístic, innovació educativa... (infantil i primària)
75,51
Tutories, mestres especialistes, tutoria aula acollida, AFA i CFA
53,66
Tutoria ESO
75,51
Responsables taller adaptació escolar educació (infantil, primària, secundària)
53,66
Responsables d’unitats d’educació especial (primària, secundària)
53,66
Mestres itinerants escoles rurals / substituts comarcals
200,25
Mestres de Centres de Formació d’Adults
113,68
Caps de Departament (Secundària), coordinació lingüística
altres coordinacions (activitats extraescolars, innovació educativa …)
75,51
Coordinació programes de qualitat (cicles formatius)
207,08
Psicòlegs i Pedagogs EAPs i CREDA, personal docent de CRP i CdA
385,19
Mestres en centres penitenciaris
332,83
Mestres en educació compensatòria
63,39

Indemnitzacions per residència a la Vall d’Aran

Mestres i professorat tècnic de FP
60,92
Professorat de Secundària
84,57

Entrades relacionades

 

  via CCOO Educació Pública http://ift.tt/1QnTrkv
Taules salarials 2016. Actualitzades Taules salarials 2016. Actualitzades Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de gener 25, 2016 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.