Comunicat per l'acreditació de penals
Comunicat sobre l'acreditació del requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per tot el personal funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral o especialista que treballi com a personal docent o com a personal d’administració i serveis en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.


Posterior
« Prev Post
Anterior
Next Post »