Concurs d'exteriors. Llistats provisionals


Concurs de mèrits per a la provisió de llocs vacants de personal docent a l'exterior per funcionaris de carrera dels cossos docents de Catedràtics i Professors de Secundària, de Catedràtics i Professors d'EOI, de Professors tècnics en FF i de Mestres

Listats provisionals d'admesos i exclosos.


 Reclamacions: del 4 al 15 de març de 2016En data 24 de febrer, han sortit les resolucions dels llistats provisionals dels concursos d'Exterior.

Data de publicació: 3 de marçPosterior
« Prev Post
Anterior
Next Post »