CCOO denuncia laccés directe de lalumnat que imposa la LOMCE als Cicles Formatius


Eduard Requena, responsable d’FP de la Federació d’Educació  de CCOO de Catalunya. CCOO denuncia l’accés directe de l’alumnat del Cicles Formatius de Grau Mitjà a Grau Superior d’FP que imposa la LOMCE  Dificulta la tasca d’orientació a l’alumnat, devalua la Formació Professional (FP) i posa en perill llocs de treball Des que a 2013 es va aprovar, amb el rebuig frontal de la comunitat educativa, la LOMCE, els professionals de la docència viuen amb resignació la seva implantació progressiva: una gota malaia que pretén erosionar i devastar la participació, el consens, el procés avaluador com a millora educativa, l’aprenentatge comprensiu, la inclusivitat i consolidar la Formació Professional (FP) com una via d’evacuació de les deficiències del Sistema Educatiu. I no per progressiva deixa de ser devastadora, però així és com van de la mà el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i el Departament d’Ensenyament. A 2014, la tasca d’orientació ja va ser complexa en adaptar-se a corre-cuita al desplegament de l’FP Bàsica i substituir els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) pels Programes de Formació i Inserció (PFI). Uns programes, els PFI, que permeten convalidacions amb l’FP Bàsica, que donen accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) suspenent la prova d’accés i que consoliden una oferta que precaritza encara més la funció docent i l’estabilitat dels programes, precisament on l’atenció individualitzada a l’alumnat presenta més reptes. A 2015, sorgien els Programes de Promoció Professional (PPP), que en realitat és l’FP Bàsica de la LOMCE amb un nom nou (es poden consultar els currículums al web del Departament). Actualment es cursen a 10 centres a Catalunya i evidentment van ser posats en marxa a corre-cuita i amb silenci per fer veure un cop més que la LOMCE no s’aplica a Catalunya. Enguany arriba un altra peça clau de la LOMCE a l’FP. L’accés directe de CFGM a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) si hi ha disponibilitat de places. Aquesta mesura dinamita l’estructura de l’FP per diverses raons: s’està equiparant un CFGM amb el Batxillerat, que és el que dóna accés directe a un CFGS i quasi a la Universitat; els títols de CFGS demanen un nivell d’autonomia no previst en general amb l’obtenció d’un CFGM; l’accés quasi directe dels PFI a CFGM multiplica els efectes; els centres on la demanda superi l’oferta (potser simplement perquè tenen una situació més estratègica) podran establir procediments d’admissió, el que s’acabarà traduint en rànquings que re-alimentaran l’estigmatització; i el curs 2014-2015 més de 12.000 alumnes van accedir a CFGS per la prova d’accés o curs d’accés, el que pot suposar posar en perill, més de 500 llocs de treball. El Departament d’Ensenyament ha notificat als centres que el curs 2016-2017 serà possible accedir directament a un cicle superior amb un títol de tècnic de grau mitjà, si bé seguiran tenint prioritat els titulats que provinguin del Batxillerat (als quals se'ls reserva un 60% de les places), del Curs específic d'Accés a Grau Superior (20% de places) i de la Prova d'Accés a Grau Superior (20% restant). No ha comentat res del procediment d’admissió. CCOO lamenta, un cop més, que la Conselleria d’Educació es preocupi més en fer veure que no aplica la LOMCE que en cercar solucions amb tota la comunitat educativa, provocant cada final de curs distorsió en les tasques d’orientació de l’alumnat. Així mateix, reivindica que l’FP ha de ser un itinerari que empoderi a l’alumnat i fomenti les seves potencialitats donat el seu caràcter professionalitzador, la mancança actual d’oferta en aquesta etapa i de tècnics qualificats i el cost d’aquests ensenyaments. CCOO no accepta que aquests ensenyaments tornin a situar-se com a xarxa de contenció de les disfuncions del sistema educatiu, de la manca de inversió i de l’abandonament escolar prematur.
CCOO denuncia laccés directe de lalumnat que imposa la LOMCE als Cicles Formatius CCOO denuncia laccés directe de lalumnat que imposa la LOMCE als Cicles Formatius Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’abril 22, 2016 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.