CCOO presenta una petició exigint al Departament la recuperació dels drets perdutsACORD DE 2005: PASSAT I FUTUR

CCOO Educació signava l’any 2005, sense el suport de cap altra força sindical, un acord que millorava substancialment les condicions laborals dels docents.

Des del 2010, l’administració va suspendre unilateralment gran part de l’acord i ara cal recuperar-lo.


FEM MEMÒRIA...       

El 17 de novembre de 2005  CCOO, en solitari, signava un acord que millorava, substancialment, les condicions laborals dels docents:
 • Complements mestres especialistes.
 • Complement de tutoria als substituts amb una substitució de més de 3 mesos.
 • Complement específic per coordinadors de cicle i lingüístics.
 • Augment del complement pels equips directius.
 • Increment específic pel personal itinerant.
 • Pagament del mes de juliol dels substituts amb sis mesos o més treballats.
 • Pagament de sexennis a substituts i interins.
 • Reducció d’hores lectives al professorat major de 55 anys.
 • Reducció de dues hores lectives als mestres d’Educació infantil i primària.
 • Increments de tècnics d’educació infantil, auxiliar, educació especial, assessors LIC, logopedes i fisioterapeutes.
 • Convocatòria de 25000 places d’oposició.

LA CRISI, L’EXCUSA PER SUSPENDRE L’ACORD
A partir del 13 de maig del 2010 el Govern de la Generalitat es permet suspendre els acords sindicals que tantes lluites i negociacions havien costat. Com a exemple, el pla d’ajustament pressupostari (DOGC 5639 DE 31/05/2010), que en la disposició addicional cinquena explicita el següent:”. Amb efecte 1 de juny de 2010 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats...
O l’acord de govern/71/2011 del 10 de maig pel qual s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari depenent de la Generalitat durant el període 2011-2015 entre elles: ampliació jornada lectiva, supressió reducció hores lectives majors 55 anys, supressió cobrament del juliol pel professorat substitut, reducció d’hores de coordinació.
Igualment, el govern de l’Estat, en el reial decret llei 14/2012 de 20 d’abril es redacten una sèrie de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu: l’ampliació de la jornada lectiva i la substitució dels professors a partir dels deus dies lectius.
Així, doncs, moltes de les mesures preses de “racionalització”  anul·len l’acord del 2005 que CCOO va signar en solitari.VOLEM RECUPERAR ELS DRETS PERDUTS

Avui 27 d’abril els representats de CCOO a la mesa sectorial hem fet entrega a l’Administració d’una petició, registrada prèviament, per exigir la recuperació dels drets perduts des del 2010. L’acord del 2005 aplega una part important de les millores aconseguides pel sector i per això emplacem a l’Administració a garantir, en el marc de la negociació, les condicions necessàries per a la reversió d’aquestes modificacions i suspensions fins a la seva total reposició: 
 • Cobertura de les substitucions des del primer dia.
 • Recuperació de les 23 hores lectives a primària i de les 18h a secundària.
 • Cobrament del mes de juliol dels substituts.
 • Recuperació del primer estadi als 6 anys.
 • Contractació mínima de mitja jornada.
 • Recuperació de l’oferta pública d’ocupació.
 • Formació inicial i contínua del professorat.

La Federació de CCOO seguirem proposant i negociant per recuperar tots els drets perduts aquests anys. Ho farem en els diferents òrgans on tenim representació, adequant cada demanda al lloc que li pertany en l'àmbit de la negociació.
CCOO presenta una petició exigint al Departament la recuperació dels drets perduts CCOO presenta una petició exigint al Departament la recuperació dels drets perduts Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’abril 27, 2016 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.