Novetats en els criteris de gestió de la borsa


NOVETATS EN ELS CRITERIS DE GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2016-2017.

De cara al curs 2016-2017, el Departament d’Ensenyament incorporarà les següents novetats:


 • Les sol·licituds de no nomenament es limitaran a un màxim de 3 cursos, sempre i quan, el motiu de la sol·licitud sigui el fet d’ocupar un altre lloc de treball.
 • El Departament d’Ensenyament té previst estendre el Pla Pilot a la resta de territoris durant el proper mes d’octubre. El Departament ha defensat el Pla Pilot sense aportar cap dada objectiva, cap estudi, cap informe, etc., que justifiqui la conveniència o la necessitat d’implantar aquest sistema a tots els centres. Per d’altra banda ha reconegut que cal millorar-lo i a tal efecte proposa:
  • La participació de dos membres dels centre a l’entrevista.
  • La comunicació al Consell Escolar de les substitucions que s’han cobert amb aquest procediment.
  • Que l’inspector/a del centre supervisi aquests nomenaments.
CCOO Educació i la resta de sindicats hem mostrat la nostra oposició al Pla Pilot per la manca de transparència i d’objectivitat en aquest tipus de contractació dins de l’Administració Pública


 • Les substitucions d’inici de curs, que darrerament el Departament d’Ensenyament feia coincidir amb el 1r dia lectiu del curs, s’avançaran, però no han volgut concretar en quina data. CCOO Educació i la resta de sindicats hem demanat al Departament que aquesta data sigui el dijous 1 de setembre.
 • Els Professors Tècnics de Formació Professional que no tinguin l’acreditació es mantindran a la borsa però no podran ser nomenats mentre a la Borsa hi hagi personal amb l’acreditació. Si en el futur aconsegueixen l’acreditació, podran ser nomenats amb normalitat.
 • En quan a la petició d’un 2n Servei Territorial, el Departament ens ha manifestat que a la pràctica no té cap sentit i que la no acceptació d’una substitució dins del 2n Servei Territorial no pot ser motiu d’exclusió de la borsa.
 • El Departament s’ha compromès a millorar els Procediment per cobrir les substitucions de Difícil Cobertura i el Procediment d’Urgència donat l’alt nombre de queixes que els sindicats hem rebut per la manca de transparència i de garanties dels docents.
 • A petició de CCOO Educació el Departament s’ha compromès a estudiar la possibilitat d’incorporar, dins dels supòsits de substitucions des del 1r dia, al personal de CREIS ( Centres Residencials d’Educació  Intensiva ).


A més, des de CCOO Educació hem realitzat les següents peticions:

 • Cobrir totes les substitucions des del 1r dia. 
 • Que el personal substitut que hagi treballat més de sis mesos cobri el mes de juliol. 
 • Que els nomenaments posteriors a l’1 de març que serveixen per cobrir una vacant, siguin considerats vacants i no substitucions com fa actualment el Departament, perjudicant als docents que ocupen aquests llocs de treball i tindrien la possibilitat de cobrar i computar a efectes de temps treballat els mesos de juliol i agost. 
 • Eliminar la jornada d’1/3 i per tant, que la jornada mínima torni a ser ½ jornada. 
 • Definir millor els criteris de substitucions en Aules i Centres de Formació de Persones Adultes.
  Posterior
  « Prev Post
  Anterior
  Next Post »