Oposicions d'FP 2016-17: Previsió d'Especialitats convocades


OPOSICIONS d'FP 2016-17: PREVISIÓ D'ESPECIALITATS CONVOCADES
Es convoca concurs oposició per cobrir 300 places.
La previsió de distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:


L=procediment d'ingrés lliure
R=reserva per a aspirants amb discapacitat
E=procediment d'accés a un cos de grup superior
A=procediment d'accés a un cos del mateix grup
T=total.


Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

Per rebre informació actualitzada sobre les Oposicions d'FP 2016-17 omple aquest formulari:

http://ift.tt/1UqIhyP
Posterior
« Prev Post
Anterior
Next Post »