Actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.
RESUM

Confecció d'una llista única a Catalunya on l'ordre de prelació és: 
  • Personal amb servei prestat, on els serveis prestats es calculen a 31 d'agost. En el cas d'haver estat de baixa de la borsa per poder accedir altre vegada en aquest apartat preferent, s'hi ha d'haver ingressat novament a la borsa i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés.
  • A continuació de la llista hi haurà els que hagin superat l'oposició. 
  • En darrer lloc tots els que estan a la borsa sense serveis prestats.


Les persones que estan a la borsa i no s'hi han apuntat aquesta darrera convocatòria (ENS/24/2017) han de manifestar la seva conformitat en quant a continuar formant part de la borsa docent durant el curs 2017-2018 en el termini compres entre el 16 i 29 de maig de 2017. Per manifestar aquesta opció cal entrar a la consulta i modificació de dades del personal interí i docent de la pàgina d'internet del departament i desar.

Si no es manifesta la voluntat de continuar a la borsa, es mantindrà dins la borsa però no podran ser nomenats fins que ho manifestin. Les persones que durant el curs 2016-17 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball docent i no ho facin abans del del 30 de maig del 2017 deixaran de formar part de la borsa docent.

El 16 de maig de 2017 hi haurà la llista provisional de totes les persones que formen part de la borsa on es podrà veure els serveis prestats. Es podrà consultar a la pàgina del departament, ensenyament.gencat.cat, apartat borsa de treball de personal docent, consulta i modificació de dades.

El termini per presentar reclamació és del dia 16 a 29 de maig de 2017. Durant la primera quinzena de juliol estarà a disposició la llista única amb el càlcul del serveis prestats amb la informació que hi hagi al registre econòmic a data de 30 de juny.

Modificació de dades de la borsa:
Aquest curs 2016-2017 del dia 16 al 29 de maig.

Pel proper curs s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball del personal docent: el 14 de setembre, la darrera setmana del mes d'octubre, del mes de gener i del mes de març.


from CCOO Educació Pública http://ift.tt/2qIgRgN
via IFTTT
Actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018. Actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018. Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de maig 15, 2017 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.