Calendari escolar 2017- 2018Calendari continuista que manté les línies generals dels últims cursos.
Inici d’activitats dels centres educatius i del professorat: dia 1 de setembre de 2017.
Cessament de les activitats:  30 de juny de 2018 

Calendari
· Segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per l’accés a aquests cicles: les classes començaran el 12 de setembre.
No obstant això, en l’educació secundària, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre La direcció del centre podrà adreçar als SSTT la sol·licitud per organitzar la jornada continuada a partir del dimarts 5 de juny de 2018, des de les CCOO ens  sembla més raonable que la jornada continuada comenci el dilluns 4 de juny i així ho sol·licitem

·  Cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, curs de formació específic per l’accés, ensenyaments de règim especial i ensenyaments de centres i aules de formació d’adults: les classes començaran no més tard del 19 setembre.
·   A les EOI les classes començaran no més tard del 28 de setembre.
·  Les classes finalitzaran el 22 de juny, llevat dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.
·  Els centres poden demanar un inici de curs gradual per a l’alumnat que inicia segon cicle d’educació infantil que, començant el 12 de setembre, no podrà anar més enllà del 15 de setembre.
·  La Direcció dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d’organització d’un centre pot autoritzar l’endarreriment de la data de començament fins al 19 de setembre
·      Les proves extraordinàries de secundària, del primer curs de batxillerat i, si escau, cursos de formació específics per a l’accés a cicles formatius es realitzaran entre el 3  i el 5 de setembre.
Horari
No hi han modificacions rellevants respecte del curs passat.
Vacances i dies festius
·     Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
·    Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril   de 2018, ambdós inclosos.
·    Els centres podran establir 3 dies festius de lliure disposició.
·  Tenen consideració de dies festius els que determini el Departament d’Empresa i Coneixement  i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres poden afegir-los als establerts de lliure disposició.
   
  
Altres modificacions
·    Els centres hauran de comunicar les decisions que es puguin prendre en relació a l’organització de la jornada continuada del 22 de desembre de 2017 i la del 22 de juny de 2018.
·    Els centres educatius públics de secundària que estiguin aplicant una organització horària singular que comporti un horari escolar en jornada continuada, han de sol·licitar o bé la pròrroga d’aquest horari o bé el retorn a l’horari de matí i tarda. En cas que no l’estiguin aplicant i desitgin fer-ho, hauran de sol·licitar-ho als SSTT corresponents.
·      Altres modificacions que de forma excepcional es puguin produir, s’han d’adreçar als serveis territorials amb una sol·licitud raonada d’autorització de modificació del calendari o de l’horari escolar. Cal el consens del Consell Escolar

Calendari escolar 2017- 2018 Calendari escolar 2017- 2018 Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juny 09, 2017 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.