Publicació dels llocs de treball amb perfils i ordinaris a CMC a aprovisionar amb entrevista


Publicació dels llocs de treball amb perfils a aprovisionar amb entrevista


Seguint el procediment específic d'Adjudicacions provisionals, els diferents serveis territorials del departament d'ensenyament i el consorci d'educació de Barcelona han publicat a les seves webs la relació de llocs de treball ordinaris i/o específics amb perfil susceptibles de provisió, amb especificació de codi centre, centre localitat, adreça electrònica del centre, especialitat del lloc de treball docent i, si pertoca, perfil professional

CCOO Educació rebutja aquest procés de selecció per ser arbitrari i poc transparent. 

Accès als diferents serveis territorials i al consorci d'educació de Barcelona:

  • El professorat funcionari i/o interí que ho desitgi, voluntàriament, podrà fer arribar entre els dies 16 i 20 de juny, ambdós inclosos, un document escrit manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. També podrà adjuntar el seu currículum i facilitar la seva adreça electrònica.
  • Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres i, en el cas d'optar a llocs de treball específics necessàriament haurà de tenir acreditat el perfil professional en el moment de l'entrevista i així ho acreditarà davant la direcció del centre.
  • Aquesta manifestació de disponibilitat és totalment compatible amb les seves possibles peticions en la fase d'elecció, mitjançant sol·licitud individual formalitzada amb anterioritat, de llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i/o llocs específics amb perfil professional.
  • El dia 21 de juny de 2017, les direccions dels centres afectats convocaran (indicant dia, hora i lloc acordats) als docents que ha decidit entrevistar.

Per més informació del procediment específic d'Adjudicacions d'estiu podeu clicar en aquest enllaç:

.from CCOO Educació Pública http://ift.tt/2rkar45
via IFTTT
Publicació dels llocs de treball amb perfils i ordinaris a CMC a aprovisionar amb entrevista Publicació dels llocs de treball amb perfils i ordinaris a CMC a aprovisionar amb entrevista Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juny 15, 2017 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.