Resum Mesa sectorial ensenyament públic no universitari

Calen compromisos ferms per complir amb l’acord de Mesa General: reduir la temporalitat al 8%

El 20 de juliol s’ha reunit la mesa sectorial amb el següent ordre del dia:


Informació sobre els indicadors de centres de màxima complexitat.

Responent a la demanda de CCOO el Departament ha presentat l’estudi socioeconòmic  que ha permès l’actual ordenació de centres per complexitat socioeconòmica.  El Departament ens ha explicat detalladament la metodologia emprada i les variables utilitzades en l’estudi. CCOO hem agraït l’explicació feta que ens permet entendre millor com s’ha arribat a l’actual classificació de centres però creiem que, a part de l’anàlisi tècnica de les dades, seria necessari fer una anàlisi política que ens permeti “subjectivar” algunes dades. En aquest sentit  vam demanar que de cara al curs vinent es pugui obrir el debat i l’anàlisi en el si de la Mesa i el Departament es va comprometre a fer-ho així.

Informació sobre oposicions docents

Primerament el Departament ens presenta una sèrie de dades respecte a les oposicions d’FP realitzades aquest curs. Una de les dades destacades és l’elevat percentatge de persones que han aprovat les oposicions que ja treballaven al Departament d’Ensenyament, un 93%.

Respecte als futurs processos selectius  el Departament ens ha confirmat que la seva intenció de cara al curs vinent és convocar únicament les 2000 places acordades a l’acord signat el 31 de gener. Tenint present l’acord per la consolidació i la reducció de la temporalitat  signat el 16 de juny a la Mesa General de la Funció Pública el Departament prefereix esperar a fer una convocatòria més àmplia per poder influenciar en un possible canvi dels criteris d’accés. Concretament vol proposar un tipus de proves que s’ajustin més a la pràctica docent.

CCOO hem manifestat el nostre desacord amb el plantejament del Departament respecte al nombre de places, ja que  la convocatòria d’aquestes 2000 places és insuficient si realment assumeixen el compromís de rebaixar la taxa d’interinitat al 8%. El Departament ens ha fet una estimació aproximada de les places que s’haurien de convocar per complir aquest límit i creu que logísticament és assumible en els següents quatre anys, convocant una mitjana de 5000 places anuals fins al 2022. En total s’haurien de convocar un total aproximat de 22000 places. CCOO expressem que al marge que el Departament vulgui proposar i consensuar un altre sistema d’accés, aquesta convocatòria del 2017 hauria de ser substancialment més àmplia per acomplir l’acord  de la Mesa General de la Funció Pública

El Departament ens ha informat que la convocatòria d’aquestes 2000 places tenen prevista fer-la entre els mesos de setembre i octubre i la realització de les proves cap a la primavera-estiu del 2018 tot i que en el primer trimestre del curs vinent en el si d’una mesa sectorial acabarem de definir exactament les dates. Tenint en compte el tant per cent de personal interí en cada una de les especialitats, el Departament preveu que molt probablement no es convocaran places d’infantil i primària però sí de les seves especialitats tot i que tampoc han concretat. Respecte a secundària tampoc han concretat quines especialitats es convocaran.

CCOO  hem demanat que poguessin concretar aquelles especialitats que saben que segurament no convocaran per poder informar a les persones que estan esperant saber si es convocarà o no la seva especialitat. El Departament creu que serà difícil donar aquesta informació abans del setembre.

Torn obert de paraules

CCOO denunciem els múltiples problemes que ens hem trobat amb el pagament del juliol al personal substitut i demanem que es corregeixin aquests errors de cara al curs vinent.
També demanem que les persones que han aprovat les últimes oposicions però que no han obtingut plaça i ara es poden apuntar a la borsa tinguin la possibilitat d’entrar a l’aplicació per poder triar servei territorial i jornada, possibilitat que actualment no se’ls hi permet. Finalment, el departament va acceptar aquesta demanda. 
CCOO volem recordar que el Departament té un compromís en el compliment de l’acord signat el passat 16 de juny a la Mesa General de la Funció pública. Un acord per la consolidació i la reducció de la temporalitat que s’ha de fer efectiu en els anys vinents. CCOO lluitarem perquè aquest compromís no quedi diluït amb una declaració de bones intencions i demanarem compromisos ferms en el moment que es reprenguin les negociacions.  


CCOO educació seguirem treballant  per aconseguir que els processos selectius responguin a les demandes que hem fet per donar més valor a experiència, reduir el temari i aconseguir una nova estructuració de les proves. 

Podeu mantenir-vos al dia de tota la informació referents a oposicions inscrivint-vos a aquest formulari 
Resum Mesa sectorial ensenyament públic no universitari Resum Mesa sectorial ensenyament públic no universitari Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juliol 21, 2017 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.