Aspectes a destacar de la Reunió de 29 de setembre de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament.


Exàmens de salut periòdics 2017 adreçats al personal docent.

Aquest any els realitza l’empresa EGARSAT i hi ha dos lots d’exàmens.


En el LOT 1 estan compresos els Serveis Territorials (SSTT) del Maresme-Vallès Oriental, Lleida (Segarra i Urgell) i Consorci (Hora-Guinardó i St. Andreu). S’han ofert 4.220 exàmens amb una acceptació del 66% (s’ha incrementat respecte de l’any passat). Als SSTT de Lleida,  ja s’han realitzat els exàmens de salut.
En el LOT 2 estan compresos els SSTT de Tarragona (Baix Penedès), Girona (Pla de l’Estany) i Vallès Occidental, on s’han ofert 4.432 exàmens.

Formació.

S’estan realitzant cursos de trastorns de veu i sobrecàrrega emocional, tenen prioritat tots els docents que en els exàmens de salut se’ls hi ha detectat alguna anomalia.
Al personal dels centres d’educació especials se’ls hi han ofert cursos de mindfulness, modificació de conducta, educació postural  i mobilització de càrregues.
El Departament oferirà la formació del nivell bàsic de PRL a tots els coordinadors de riscos que l’han sol·licitat (401 sol·licituds). La formació es farà del 30 d’octubre al 23 de gener, on-line.
que la formació, tal com estableix l’art.19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), es faci dins l’horari laboral o, si no es pot fer, que es compensi.


Actuacions relatives als centres amb presència de fibrociment.

Aquest any 2017, el Departament ha realitzat més de 55 actuacions (retirada, substitució i reforma de fibrociment), amb una partida pressupostària de més de 2.800.000 euros. La responsable del Departament en aquesta matèria, comenta que són actuacions complexes que surten a concurs i que abans de realitzar-les s’ha de sol·licitar permís al Departament de Treball. Afirma que quan es detecta algun cas, el Departament actua.

una campanya de retirada de fibrociment als centres. Els delegats/des de prevenció hem comunicat a tots els SSTT i als Comitès de Seguretat i Salut la relació de centres amb presència de fibrociment, incidint prioritàriament en el malmès que, per llei, s’ha de retirar.
 amb el Departament aportant tota aquesta informació i fent el seguiment de totes les actuacions realitzades per tal de vetllar per la seguretat i salut dels i les docents.


Protocol d’assetjament  psicològic laboral i la tipologia dels casos en el Departament d’Ensenyament

Funció Pública informa que fins que no s’acaba un cas no obren un altre perquè l’Institut de Seguretat i Salut Laboral només disposa d’un tècnic quan abans hi havia 3.
que amb aquesta situació, els terminis no es poden complir. Ho hem denunciat al Departament reiterades vegades i ho farem igualment a la Paritària General.
Funció Pública ens informa que l’any 2016 el 54% dels casos van ser d’assetjament vertical descendent i l’any 2017 el 75%. Aquest tipus d’assetjament és la pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores.

Temperatures elevades als centres

El Departament ha fet un registre de tots aquells centres que han tingut temperatures elevades al mes de juny. S’estan visitant aquests centres i elaborant una sèrie de recomanacions i actuacions.
amb el Departament, perquè en molts centres de treball s’està incomplint l’Annex III del Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament està elaborant unes instruccions adreçades als centres en cas d’utilització de productes fitosanitaris.
Aspectes a destacar de la Reunió de 29 de setembre de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament. Aspectes a destacar de la Reunió de 29 de setembre de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament. Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’octubre 16, 2017 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.