Curs 2017-18: Seguim a l’ofensiva


Molt per recuperar, molt per avançar, molt per lluitar!


Comença un nou curs. Un curs que, gràcies a les lluites i els acords aconseguits,
podem rebre amb missatges positius. Han estat molts anys d’aplicar mesures d’austeritat extrema que buscaven el traspàs de milers de milions d’euros de les classes treballadores cap a les poderoses. Unes mesures que des de CCOO vam qualificar d’inútils, injustes i ineficaces. Unes mesures que, en el cas de l’Educació, han comportat que l’alumnat de Catalunya, especialment el més vulnerable, veiés conculcat el seu dret a l’educació, i que les nostres condicions de treball empitjoressin greument.
Creiem que és important analitzar el moment actual per afinar les reivindicacions que hem de plantejar aquest curs i les eines necessàries per a aconseguir-les.
Des de CCOO continuarem a l’ofensiva, no només per recuperar tot allò que ens han arrabassat, sinó també per avançar en els drets i condicions de treball i per aconseguir un sistema educatiu per tothom i de la màxima qualitat.

PRESSUPOSTOS EDUCATIUS.

Malgrat l’evolució positiva d’aquest darrer any (fruit de l’Acord de 31 de gener entre el Departament i les organitzacions sindicals) encara estem molt lluny de recuperar tot el perdut. Si cada any s’hagués destinat a Ensenyament el 16’35% del pressupost de la Generalitat, tal com es va fer el 2010, s’haurien pressupostat 3.700 milions de més entre el 2010 i el 2016.
Si veiem l’evolució entre el 2010 i el 2013 del percentatge del PIB destinat a la despesa pública a l’Europa dels 27, Catalunya se situa en el mateix grup que Espanya, Romania, Hongria, Lituània, Letònia, Estònia i Xipre, amb una reducció de despesa pública educativa de més del 10%. Molt lluny, de l’evolució de Finlàndia i Suècia o del conjunt de la UE-27. Pel que fa a la situació actual de la nostra despesa pública en funció del PIB, Catalunya estem en el grup dels que invertim menys del 4%, juntament amb Romania i Letònia.
Hem de lamentar igualment començar un nou curs amb pressupost zero per part de la Generalitat a les escoles bressol municipals tot i que el 10 de novembre del 2016 es va aprovar una moció al Parlament instant al govern a fer una inversió de 1600 € per alumne, augmentant aquesta quantitat progressivament fins a arribar als 1800 €. Des de CCOO demanem que en els propers pressupostos es tingui en compte aquesta moció per tal de garantir unes bones condicions tant laborals com educatives.

EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT
Segons els nostres càlculs, l’increment global és de 4.416 alumnes. Es produeix una important reducció del nombre d’alumnes d’educació infantil en els darrers 7 cursos de prop de 45.000 alumnes, dels quals el 30% en aquest curs. Aquesta tendència ja comença a notar-se a primària, on baixa lleugerament per primer cop el nombre d’alumnes tot i que en els darrers 7 anys s’ha incrementat en més d’un 9%.
El que no deixa, ni deixarà de créixer, és el nombre d’alumnes a la secundària que no es veu compensat per la construcció de centres educatius. Ara mateix ja hem superat el màxim històric de barracots amb més de 1017 aules, però segons les previsions oficials en els pròxims 9 anys, necessitaríem 1700 aules noves per a secundària. On estan els plans de la Generalitat per fer front a aquesta necessitat?

Pel que fa a la distribució de l’alumnat observem com la participació dels centres públics en l’escolarització fins a l’ESO s’incrementa lleugerament. Igualment també s’incrementa lleugerament la despesa per alumne, després d’una important caiguda als últims anys.

PROFESSORAT
Podem començar el curs parlant de recuperació de drets laborals i de drets educatius, gràcies als acords signats pel nostre sindicat en els sectors públics.
Uns acords que permeten reduir la jornada lectiva i incrementar la plantilla en 5000 professionals educatius a l’escola pública, tant de docents com de suport a l’educació. Uns acords, encara per concretar, que buscaran reduir al 8% la temporalitat a l’educació. Uns acords que permetran recuperar, encara sense data, les pagues robades i acabar amb el càstig salarial quan emmalaltim.

Els acords a què estem arribant als sectors públics, intentem traslladar-los als treballadors i treballadores de l’escola concertada, on de moment no tenim la força sindical necessària per aconseguir-ho. Cal avançar en una homologació de drets laborals  de la qual haver aconseguit el complement de tutoria, és només un primer pas.
No ens conformem amb la recuperació sinó que volem avançar en les millores de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’educació i les condicions educatives de tot l’alumnat: baixada de ràtios…
En el professorat de centres públics hem de denunciar que si hagués mantingut la ràtio docents/alumnat del curs 2010-11, en aquests moments la plantilla hauria de ser de 6.666 més dels actuals.
No és només un problema de quantitat sinó també de qualitat en la plantilla. Aquest curs (amb l’increment de 7559 nomenaments) a l’ensenyament públic el personal interí arriba al 34’5%:
El Departament d’Ensenyament ha de ser conseqüent amb l’acord signat per la Generalitat amb CCOO i UGT  el 16 de juny a la Mesa General de Funció Pública on s’estableix la convocatòria en un termini de tres anys de les places necessàries per a reduir al 8% la temporalitat, tal com marca l’Acord amb el Govern estatal de 29 de març.
Tant o més important que la convocatòria d’aquestes places és la manera de proveir-les i en aquest aspecte CCOO apostem per un model on es reconegui el màxim valor que permetin les lleis a l’experiència docent i per la revisió del sistema de proves, excloent el seu caràcter eliminatori.

#OfensivaInterina

PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
Des del 2008 el Síndic de Greuges alerta les administracions d’aquest problema, tot i que va ser el 2016 que dos informes van mostrar la gravetat del problema i la inacció de l’Administració en tot aquest període.
Aquests informes demostren l’existència de prejudicis socials sobre la qualitat dels diferents centres escolars, molts cops erronis, que condicionen enormement la tria d’escola de les famílies, especialment les de gran capital cultural i econòmic.
Deixar l’elecció de centre escolar a les mans del mercat -en aquest cas d’una part de les famílies- sense intervenció de l’Administració, implica incrementar la segregació escolar i guetitzar alguns centres educatius.


Impulsar mesures en el procés d’admissió de l’alumnat que limitin els marges de tria d’escola, orientant i ordenant l’accés, així com per desenvolupar condicions d’escolarització equitatives.
És imprescindible perquè els centres escolars de les diferents zones d’escolarització tinguin una composició social similar entre ells i equivalent a la de l’entorn on s’ubiquen.

DECRET MENJADORS ESCOLARS
La recent retirada del projecte de decret confirma el que havíem plantejat des de CCOO: cal, des de l’inici, un procés on participi tota la comunitat educativa.
     Prioritat de la qualitat educativa del servei de menjador.
  Reconèixer la condició d’educadores de les monitores i monitors de menjador.
     Garantir la coordinació entre l’equip educatiu de l’horari lectiu amb el del menjador.
     Avançar cap al menjador universal i gratuït.
     Garantir que cap alumne quedi fora per problemes econòmics.
     Garantir la diversitat de menús per atendre la diversitat d’alumnat.
     Suport per l’alumnat que requereix suports intensius en l’horari lectiu.
     Limitar les ràtios d’alumnes per educador durant el servei de menjador.
     Garantir l’aplicació d’unes condicions laborals dignes, exigint l’aplicació del Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural.
DECRET SISTEMA INCLUSIU
CCOO considerem que s’està perdent una oportunitat per aconseguir una verdadera escola inclusiva, i que (malgrat incloure una memòria econòmica) no es garanteixen prou recursos econòmics per dur-lo a la pràctica.
El Departament s’ha negat a atendre la majoria de les nostres al·legacions
 
     Tenir en compte totes les professions i serveis implicats.
     Abastar totes les etapes educatives.
     Entomar tots els factors de risc de forma integral.
     Fer efectiva la participació de tota la comunitat educativa.
     Assegurar la implicació del conjunt del Govern.

Per tots aquests motius, aquest Decret difícilment tindrà el suport de les CCOO.
Curs 2017-18: Seguim a l’ofensiva Curs 2017-18: Seguim a l’ofensiva Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’octubre 09, 2017 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.