17 d'Octubre: Mesa Sectorial Ensenyament PúblicDia: 17 d’octubre de 2018

Ordre del dia:

1.- Oferta parcial d’ocupació pública 2018 i distribució de places per especialitat el concurs oposició 2018 (document annex).

2.- Resolucions  de les convocatòries del Concurs General de Trasllats:
- Resolució ENS/xx/2018, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en practiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola (document annex).
- Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superior de disseny (document annex).

3.- Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial (document annex).

4.- Torn obert de paraules.
17 d'Octubre: Mesa Sectorial Ensenyament Públic 17 d'Octubre: Mesa Sectorial Ensenyament Públic Reviewed by Angel Benito on d’octubre 16, 2018 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.