El Govern (ja tocava!) acorda l'increment retributiu i la millora del 100% en cas d'IT
RECAPITULEM...

El passat 9 de març de 2018 a la Mesa General de la Funció Pública de l’Estat, CCOO, UGT I CSIF signen amb el Govern Central un "Acord per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball” amb 6 punts:
 • Increment retributiu per a 3 anys.
 • Oferta pública d’ocupació.
 • Estabilització l’ocupació pública.
 • Mesures per conciliar la vida laboral i personal.
 • Mesura per millorar l’incapacitat temporal (baixa laboral).
 • Altres...

Alguns apartats de l’acord són d’obligat compliment per a totes les Administracions Públiques, però d’altres apartats necessiten d’una negociació i d’un acord previ dins de la Mesa General de la Funció Pública corresponent.

A Catalunya, el passat 18 de setembre va tenir lloc la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat on es va ratificar l’increment retributiu i es va acordar la millora de l’incapacitat temporal; CCOO i UGT van signar l’acord i la IAC no el va signar.COM ES CONCRETA l'ACORD RETRIBUTIU?

INCREMENT FIXE:
 • Any 2018: 1,5%
 • Any 2019: 2,25%
 • Any 2020: 2%
 • Total increment fixe: 5,75%
INCREMENT VARIABLE (Vinculat al creixement del PIB de l’any anterior i s’abona a partir del mes de juliol)
 • Any 2018: 0,25%  (Aquest ja l’hem aconseguit!)
 • Any 2019: 0,25%
 • Any 2010: 1%
 • Total increment variable: 1,50% (Vinculat al PIB)
INCREMENT VARIABLE (Vinculat a l’objectiu de dèficit de l’any 2020)
 • Any 2020: 0,55%
 • Total increment variable: 0,55% (Vinculat al dèficit)
FONS ADDICIONALS (Requereixen d’una negociació col·lectiva prèvia a cada Administració Pública amb els sindicats que signen l’acord; a Catalunya l’hem signat CCOO i UGT).
 • Any 2018: 0,20% de la massa salarial. (CCOO i UGT han acordat amb l’Administració de la Generalitat repartir-la a parts iguals entre tots/totes els empleats/empleades públics dins del complement específic).
 • Any 2019: 0,25% de la massa salarial.
 • Any 2020: 0,30% de la massa salarial.
 • Total increment en fons addicionals: 0,75%

EN RESUM...

Durant els anys 2018, 2019 i 2020 tenim ara mateix assegurat (entre els increments fixes, els increments variables que ja hem aconseguit i els fons addicionals) un increment retributiu acumulat del: 6,90%.

Si aconseguíssim els increments variables que resten pendents “podríem” arribar a un increment retributiu acumulat del: 8,79%.


I COM ES CONCRETARÀ A LES NOSTRES NÒMINES L’INCREMENT RETRIBUTIU DE L’ANY 2018?

OCTUBRE 2018:
Increment de l’1,75% del nostre sou i abonament dels endarreriments de l’1,75% des del mes de juliol de 2018 fins ara.

NOVEMBRE 2018:
Abonament dels endarreriments de l’1,50% des del mes de Gener fins al mes de Juny de 2018.

DESEMBRE 2018:
Abonament del 0,20% de la massa salarial de l’any 2018.
INCAPACITAT TEMPORAL

Us recordo que l’Acord signat el 9 de març deia: “Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones que vaya a percibir su personal en situación de incapacidad temporal…”, per tant, per tal de garantir el cobrament del 100% de les retribucions en cas d’incapacitat temporal (baixa laboral) era necessària la signatura de l’acord. No signar l’acord hauria significat deixar les retribucions de les persones malaltes a la “voluntat” de l’Administració.
Es preveu que aquesta setmana es publiqui el decret al DOGC i l’endemà ja serà efectiu.

El Govern (ja tocava!) acorda l'increment retributiu i la millora del 100% en cas d'IT El Govern (ja tocava!) acorda l'increment retributiu i la millora del 100% en cas d'IT Reviewed by Angel Benito on d’octubre 16, 2018 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.