Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2019-2020. Principals novetats


Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2019-2020. Principals novetats

Enllaç als documents des del portal de centres

Accès al Portal de Centre del Departament d'Ensenyament

Portal de centres d'altres titularitats

Enllaç a les principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019Projecte educatiu de centre
Currículum
Organització del centre
Gestió del centre
Avaluació del centre .pdf
Cicles de formació professional. Curs per a
l'accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf
Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf
Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf
Organització de les llars d'infants .pdf
Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdf
Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf
Organització del temps escolar.pdf
Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdf 
Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf
Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf
Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf
Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdf
Personal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdf
Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdf
Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf
Personal docent .pdf
Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf
Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf
Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf
Gestió del personal docent  .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf
Ensenyaments artístics superiors .pdf
 
Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf
 
Ensenyament de la religió .pdf
 
Implantació de les eines d'administració electrònica als centres del Departament .pdf
 
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf
 
Prevenció de riscos laborals.pdf
 
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf
 
Protecció de dades personals .pdf
 
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf
 
Recollida i tractament de dades a efectes estadístics .pdf
 
Ensenyaments en els centres de formació d'adults .pdf
 
Salut escolar en els centres educatius .pdf
 
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf
 
Situacions específiques dels alumnes .pdf
 
Formació professional en alternança (dual i simple).pdf
 
Transparència i accés a la informació pública .pdf
 
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf
 
Ús social dels centres .pdf
 
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
   
 
Programacions i recursos didàctics .pdf
   
 
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
   
 
Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
   
 
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
   
 
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
   
 
Títols propis: CFGM d'Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf
   
       


from CCOO Educació Pública http://bit.ly/2XAIubi
via IFTTT
Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2019-2020. Principals novetats Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2019-2020. Principals novetats Reviewed by Angel Benito on de juny 25, 2019 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.